Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЭМБ-УУДЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ


Сул ажлын байр 


Сэлэнгэ аймаг
2019.01.16

Сул ажлын байр  Чиг үүрэг Тавигдах шаардлага Бүрдүүлэх материал  Холбогдох утас Хаяг Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа

Түшиг сум
1   Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99929749 Түшиг сум 2019 оны 05 сар

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
4 1 Тоног төхөөрөмжийн инженер Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Төрийн албан хаагчийн анкет, мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
5 2 Хүүхдийн их эмч  Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Төрийн албан хаагчийн анкет, хүүхдийн их эмчийн мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
6 3 Хүүхдийн эмч /нярай/ Нярайн тусламж үйлчилгээ Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Төрийн албан хаагчийн анкет, хүүхдийн их эмчийн мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
7 4 халдвартын их эмч Халдварт өвчний асуудал Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Төрийн албан хаагчийн анкет, халдвартын их эмчийн мэргжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
8 5 Арьс харшлын эмч   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Төрийн албан хаагчийн анкет, арьс харшлын эмчийнмэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
9 6 Мэдээгүйжүүлгийн их эмч   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай Төрийн албан хаагчийн анкет, мэдээгүйжүүлгийн эмчийн мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
10 7 Нийгмийн эрүүл мэндийн эмч   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай Төрийн албан хаагчийн анкет, нийгмийн эрүүл мэндийн эмчийн мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
11 8 Эмнэлзүйн хор судлаач эмч   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай Төрийн албан хаагчийн анкет, эмнэлзүйн хор судлаач  эмчий нмэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
12 9 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай Төрийн албан хаагчийн анкет, мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
13 10 Эрчимт эмчилгээ   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай Төрийн албан хаагчийн анкет, эрчимт эмчилгээний их эмчийн мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
14 11 Сэтгэл зүйч   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай Төрийн албан хаагчийн анкет, мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар
15 12 Мэдрэлийн эмч   Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Төрийн албан хаагчийн анкет, мэдрэлийн их эмчийн мэргжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 94012424 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 05 сар

Жавхлант сум
16 1 Их эмч  Багийн эмчийн үйл ажиллагаа Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99068012 99767049 Жавхлант сумын Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар
17 2 Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар ажиллах, Иргэдтэй харьцах, асуудал шийдвэрлэх чадвартай, хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, ажлын дадлага туршлагатай. Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99068012 99767050 Жавхлант сумын Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар

Мандал сум
20 3 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн чиглэлээрх тусламж үйлчилгээг Мандал сум болон тойргийн 32000 гаруй хүн амд үзүүлнэ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн зөв төлөвшилтэй-зөрчил гаргаагүй байх,багаар ажиллаж , мэргэжилдээ хариуцлагатай ханддаг, хувийн зохион байгуулалт соёлтой, аливаад сэтгэл гаргаж , эерэг хандлагаар хүлээн авч шийддэг, Мэргэшсэн чиглэлдээ дур сонирхолтой, Ачаалал даах чадвартай, Англи Орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй, Өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй /бусад гадаад хэл,спорт урлагийн авьяас чадвартай бол давуу тал болно. Төрийн албан хаагчийн анкет, нүдний их эмчийн мэргжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 99803672 99281661 Мандлын нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 03 сарын 01-ний өдөр хүртэл
21 4 Нярайн эмч нярайн чиглэлээрх тусламж үйлчилгээг Мандал сум болон тойргийн 32000 гаруй хүн амд үзүүлнэ.  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйн зөв төлөвшилтэй-зөрчил гаргаагүй байх,багаар ажиллаж , мэргэжилдээ хариуцлагатай ханддаг, хувийн зохион байгуулалт соёлтой, аливаад сэтгэл гаргаж , эерэг хандлагаар хүлээн авч шийддэг, Мэргэшсэн чиглэлдээ дур сонирхолтой, Ачаалал даах чадвартай, Англи Орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй, Өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй /бусад гадаад хэл,спорт урлагийн авьяас чадвартай бол давуу тал болно. Төрийн албан хаагчийн анкет, хүүхдийн их эмчийн мэргжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 99803672 99281661 Мандлын нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 03 сарын 01-ний өдөр хүртэл
24 7 Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн Сувилахуй Мэргэшсэн байх, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй. Мэргэжлээрээ 1-2 жил ажилласан бол давуу тал болно. Төрийн албан хаагчийн анкет, 3 үеийн түүх, мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 99803672 99281664 Мандлын нэгдсэн эмнэлэг 2019 оны 03 сарын 01-ний өдөр хүртэл

Хушаат сум
22 1 Лаборант Лабораторийн үйл ажиллагаа Мэргэшсэн байх, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй. Мэргэжлээрээ 1-2 жил ажилласан бол давуу тал болно. Төрийн албан хаагчийн анкет, 3 үеийн түүх, мэргэжлийн диплом, бусад гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт 88087010 Хушаат сумын Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар

2 Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 88087010 Хушаат сумын Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар

Баруунбүрэн
23 1 Эм найруулагч Эм найруулагч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Эм барих эрхийн диплом, эм барих  эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99313582   99252448 Баруунбүрэн сум эмт 2019 оны 05 сар

Дулаанхаан тосгон
24 1 Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99066705 99710386 Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Дулаанхаан тосгон 2019 оны 05 сар

Түнхэл тосгон
25 1 Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 98889997 Мандал сумын Түнхэл тосгоны Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар
26 2 Хүүхдийн их эмч    Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Мэргэжлийн диплом, мэргэжлийн үйл ажиллах эрхийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 98889997 Мандал сумын Түнхэл тосгоны Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар
27 3 Эм найруулагч Эмийн сангийн тасралтгүй үйл ажиллагаа Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 98889997 Мандал сумын Түнхэл тосгоны Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар
Сайхан сум 
28 1 Уламжлалт анагаах ухааны их эмч Эмийн бус эмчилгээ Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99877900 99411900 Хөтөл сум дундын эмнэлэг 2019 оны 05 сар
Хэрх 
29 1 Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 94030253 Мандал сумын Хэрх тосгоны Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар
Ерөө
30 1 Их эмч  Эмчлэгч их эмч Багаар болон ачаалал даан ажиллах чадвартай байх, тасаг, нэгжийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг удирдан зохион байгуулах чадвартай байх Хүний  их эмчийн диплом, эмчлэх эрхийн гэрчилгээ иргэний үнэмлэх тус тус эх хувиар, Төрийн албан хаагчийн анкет 1% бөглөж ирэх 99900944 Ерөө сумын Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 05 сар