Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-01-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4603 ЦБ69050204 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 1/15/2019
2 3005 СЯ90042901 Нүүр ам судлалын их эмч 68 Тэнцээгүй 1/15/2019
3 3004 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 63 Тэнцээгүй 1/15/2019
4 3803 ДЮ88030318 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 1/15/2019
5 5345 ЗЕ96062000 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 1/15/2019
6 5346 ЗЗ99040100 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 1/15/2019
7 3805 КН63010469 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 1/15/2019
8 5344 НН96090102 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 1/15/2019
9 3802 СЮ91040301 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 1/15/2019
10 3806 ЧТ76030868 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 1/15/2019
11 3332 ДМ88012503 УАУ Их эмч 68 Тэнцээгүй 1/15/2019
12 3331 ЖЯ89102402 УАУ Их эмч 62 Тэнцээгүй 1/15/2019
13 3333 ЙК88112301 УАУ Их эмч 55 Тэнцээгүй 1/15/2019
14 4201 СР85011607 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй 1/15/2019
15 8301 УХ91033008 Эм зүйч 29 Тэнцээгүй 1/15/2019
16 8602 ЕЭ85091367 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 1/15/2019
17 4461 РУ92061402 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 1/15/2019
18 4462 ХН72060866 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 1/15/2019
19 8605 ЧЗ77060703 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 1/15/2019
20 6955 БА92091003 Эмч 59 Тэнцээгүй 1/15/2019
21 2501 ЕЙ84091827 Эмч 49 Тэнцээгүй 1/15/2019
22 2101 ЙГ91031711 Эмч 54 Тэнцээгүй 1/15/2019
23 6948 ОР88081201 Эмч 38 Тэнцээгүй 1/15/2019
24 2302 ТЕ92011708 Эмч 67 Тэнцээгүй 1/15/2019
25 6950 ТЗ89031898 Эмч 45 Тэнцээгүй 1/15/2019
26 2301 УА89072323 Эмч 68 Тэнцээгүй 1/15/2019
27 6952 ХГ80062406 Эмч 51 Тэнцээгүй 1/15/2019
28 4007 АЕ89121369 Эх баригч 69 Тэнцээгүй 1/15/2019
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4603 ЦБ69050204 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 1/15/2019
2 3005 СЯ90042901 Нүүр ам судлалын их эмч 68 Тэнцээгүй 1/15/2019
3 3004 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 63 Тэнцээгүй 1/15/2019
4 3803 ДЮ88030318 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 1/15/2019
5 5345 ЗЕ96062000 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 1/15/2019
6 5346 ЗЗ99040100 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 1/15/2019
7 3805 КН63010469 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 1/15/2019
8 5344 НН96090102 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 1/15/2019
9 3802 СЮ91040301 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 1/15/2019
10 3806 ЧТ76030868 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 1/15/2019
11 3332 ДМ88012503 УАУ Их эмч 68 Тэнцээгүй 1/15/2019
12 3331 ЖЯ89102402 УАУ Их эмч 62 Тэнцээгүй 1/15/2019
13 3333 ЙК88112301 УАУ Их эмч 55 Тэнцээгүй 1/15/2019
14 4201 СР85011607 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй 1/15/2019
15 8301 УХ91033008 Эм зүйч 29 Тэнцээгүй 1/15/2019
16 8602 ЕЭ85091367 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 1/15/2019
17 4461 РУ92061402 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 1/15/2019
18 4462 ХН72060866 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 1/15/2019
19 8605 ЧЗ77060703 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 1/15/2019
20 6955 БА92091003 Эмч 59 Тэнцээгүй 1/15/2019
21 2501 ЕЙ84091827 Эмч 49 Тэнцээгүй 1/15/2019
22 2101 ЙГ91031711 Эмч 54 Тэнцээгүй 1/15/2019
23 6948 ОР88081201 Эмч 38 Тэнцээгүй 1/15/2019
24 2302 ТЕ92011708 Эмч 67 Тэнцээгүй 1/15/2019
25 6950 ТЗ89031898 Эмч 45 Тэнцээгүй 1/15/2019
26 2301 УА89072323 Эмч 68 Тэнцээгүй 1/15/2019
27 6952 ХГ80062406 Эмч 51 Тэнцээгүй 1/15/2019
28 4007 АЕ89121369 Эх баригч 69 Тэнцээгүй 1/15/2019