Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4602 ДЮ69012585 Бага эмч 86 Тэнцсэн 12/25/2018
2 4607 ВД98030912 Бага эмч 80 Тэнцсэн 12/25/2018
3 4603 ЧП70102021 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 12/25/2018
4 4605 БЮ91070723 Бага эмч 48 Тэнцээгүй 12/25/2018
5 4604 ЙМ72012801 Бага эмч 30 Тэнцээгүй 12/25/2018
6 2302 ЧЗ88011312 Дотрын эмч 65 Тэнцээгүй 12/25/2018
7 2301 УЮ92072204 Дотрын эмч 55 Тэнцээгүй 12/25/2018
8 5527 РД90032326 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 12/25/2018
9 5528 ВГ94062208 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 12/25/2018
10 5523 СЮ91050600 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 12/25/2018
11 9004 ДЮ93072088 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 12/25/2018
12 9002 ИВ83022400 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 12/25/2018
13 6958 ОЖ62091504 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 12/25/2018
14 6961 ОЮ89051050 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 12/25/2018
15 6956 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 12/25/2018
16 6963 РЖ80030301 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 12/25/2018
17 9006 БЮ83122207 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 12/25/2018
18 6965 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 12/25/2018
19 6957 ТА90120501 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 12/25/2018
20 6966 БЭ86043011 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 12/25/2018
21 6951 УИ90122539 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 12/25/2018
22 6953 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 12/25/2018
23 6962 УХ91031001 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй 12/25/2018
24 6959 ШЕ83121404 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 12/25/2018
25 6952 ЦД88051497 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 12/25/2018
26 9005 УН90101390 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 12/25/2018
27 2504 УЭ90081806 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 74 Тэнцсэн 12/25/2018
28 2502 ХН62012884 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 73 Тэнцсэн 12/25/2018
29 2501 ХБ66040761 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 49 Тэнцээгүй 12/25/2018
30 3004 УХ70081305 Насс 73 Тэнцсэн 12/25/2018
31 3005 ХЛ73063019 Насс 73 Тэнцсэн 12/25/2018
32 3009 ШУ88082181 Насс 65 Тэнцээгүй 12/25/2018
33 3008 ЦА88041009 Насс 61 Тэнцээгүй 12/25/2018
34 7502 УК94051405 Насс 76 Тэнцсэн 12/25/2018
35 7501 ДЙ94070502 Насс 54 Тэнцээгүй 12/25/2018
36 8801 ЧЕ87091905 Нярай судлал 54 Тэнцээгүй 12/25/2018
37 3850 РХ66061203 Сувилагч 83 Тэнцсэн 12/25/2018
38 9003 ДЛ97013000 Сувилагч 83 Тэнцсэн 12/25/2018
39 3858 ОЮ91091323 Сувилагч 75 Тэнцсэн 12/25/2018
40 3856 НЬ86052861 Сувилагч 70 Тэнцсэн 12/25/2018
41 3853 УУ89080303 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 12/25/2018
42 3854 НБ92102205 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 12/25/2018
43 5369 УК95051663 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 12/25/2018
44 5367 ЖЬ86022301 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 12/25/2018
45 3849 ХБ83121969 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 12/25/2018
46 5368 УК90021703 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 12/25/2018
47 3852 СЙ79110305 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 12/25/2018
48 5372 ДЮ95090303 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 12/25/2018
49 5373 СМ97080902 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 12/25/2018
50 3848 ЦД66122169 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 12/25/2018
51 3342 УХ90071758 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 12/25/2018
52 3341 ХД88040703 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 12/25/2018
53 3345 ЧК83081501 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 12/25/2018
54 3350 НЭ90062812 УАУ эмч 60 Тэнцээгүй 12/25/2018
55 3344 УИ88092600 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 12/25/2018
56 3349 ЙИ90042108 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй 12/25/2018
57 3348 РП89040607 УАУ эмч 44 Тэнцээгүй 12/25/2018
58 3346 НА87042174 УАУ эмч 43 Тэнцээгүй 12/25/2018
59 9007 ЧТ88062681 УАУ эмч 70 Тэнцсэн 12/25/2018
60 4703 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 61 Тэнцээгүй 12/25/2018
61 4705 ЙЛ91060816 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 43 Тэнцээгүй 12/25/2018
62 8201 РО96051208 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 29 Тэнцээгүй 12/25/2018
63 4805 РВ91072710 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 71 Тэнцсэн 12/25/2018
64 4210 ЗЮ93121814 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 12/25/2018
65 4208 КЮ73112700 Эм зүйч 94 Тэнцсэн 12/25/2018
66 4207 ГЕ91012808 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 12/25/2018
67 8301 ПВ95020707 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 12/25/2018
68 4201 ЙЮ78051409 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй 12/25/2018
69 8304 ЛЮ93012215 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 12/25/2018
70 4462 ПЮ88040409 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 12/25/2018
71 4466 ОЮ88050336 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 12/25/2018
72 4464 АЮ91082109 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 12/25/2018
73 4463 ЕТ89061403 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 12/25/2018
74 4007 ТЗ70012509 Эх баригч 75 Тэнцсэн 12/25/2018
75 8807 РВ93111705 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 12/25/2018
76 4008 ЖЛ93022851 Эх баригч 34 Тэнцээгүй 12/25/2018