Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн нэмэлт шалгалтын дүн /Эмч/
2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн нэмэлт шалгалтын дүн /Эмч/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Мэргэжил Оноо Үр дүн Огноо
1 1301 ПЭ87120707 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
2 2002 УМ90020109 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
3 2004 ОЙ84031001 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
4 2103 НТ83090703 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
5 2252 ШГ87072316 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
6 2502 КЮ84031723 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
7 3302 ДЮ88102497 Гэмтэл согог заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
8 5003 ЧМ87113064 Дүрс оношилгооны эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
9 5401 БЕ86070126 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэлийн хөгжлийн эмгэг судлал 100 Тэнцсэн 9/24/2018
10 1401 БЭ86041106 Дотрын эмч Дотоод шүүрэл судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
11 1601 ЛЕ78072808 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
12 1751 ЧВ83112568 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн уушиг судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
13 2003 ЖЭ72120923 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
14 2203 ЛЮ90102493 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
15 2501 УУ92070867 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
16 2551 ЛЮ84040468 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
17 2704 ЕЮ82062828 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
18 4103 ПЭ86021606 Дотрын эмч Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
19 5501 МЗ78102101 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эх ураг судлал 99 Тэнцсэн 9/24/2018
20 1004 ЕН88110908 Дотрын эмч Зүрх судлал 98 Тэнцсэн 9/24/2018
21 1302 ЖЮ85120674 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 98 Тэнцсэн 9/24/2018
22 3251 СЗ71111215 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 98 Тэнцсэн 9/24/2018
23 4801 УУ92061897 Мэс заслын эмч Мэдрэлийн мэс засал судлал 98 Тэнцсэн 9/24/2018
24 1001 ЖЯ87013173 Дотрын эмч Зүрх судлал 97 Тэнцсэн 9/24/2018
25 2101 НЭ89031509 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 97 Тэнцсэн 9/24/2018
26 2503 ОО88080227 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 97 Тэнцсэн 9/24/2018
27 2702 ЦГ69011306 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 97 Тэнцсэн 9/24/2018
28 3401 ЕБ87070531 Гэмтэл согог заслын эмч Доод мөчний Н'С бичил мэс засал судлал 97 Тэнцсэн 9/24/2018
29 5203 УК89020511 Мэс заслын эмч Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 97 Тэнцсэн 9/24/2018
30 3002 МЗ86012962 Нүдний эмч Хүүхдийн нүд судлал 97 Тэнцсэн 9/24/2018
31 2001 БД74021009 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 96 Тэнцсэн 9/24/2018
32 2006 УХ85051801 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 96 Тэнцсэн 9/24/2018
33 2104 ОЭ80081702 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 96 Тэнцсэн 9/24/2018
34 2202 ЕК84091678 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 96 Тэнцсэн 9/24/2018
35 2102 РЖ87112101 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 94 Тэнцсэн 9/24/2018
36 6001 УМ90081011 Хүний их эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 94 Тэнцсэн 9/24/2018
37 2351 ФМ86021473 Мэс заслын эмч Бөөрний мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 9/24/2018
38 3803 НЭ72082916 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 93 Тэнцсэн 9/24/2018
39 9341 ВН83112103 Сэргээн засахын эмч Настан судлал 93 Тэнцсэн 9/24/2018
40 1005 УЗ90032809 Дотрын эмч Зүрх судлал 92 Тэнцсэн 9/24/2018
41 2005 ЧП85061700 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 92 Тэнцсэн 9/24/2018
42 2701 КЮ87013163 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 92 Тэнцсэн 9/24/2018
43 5001 МЮ83010313 Дүрс оношилгооны эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 91 Тэнцсэн 9/24/2018
44 5703 ОЮ89062124 Био-анагаахын мэргэжилтэн Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 91 Тэнцсэн 9/24/2018
45 5901 ОЙ87061001 Эм зүйч Эмнэлзүйн эм зүй 91 Тэнцсэн 9/24/2018
46 5201 НЕ70121773 Мэс заслын эмч Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 90 Тэнцсэн 9/24/2018
47 2251 КЖ84040713 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 89 Тэнцсэн 9/24/2018
48 2007 ИБ82041003 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 86 Тэнцсэн 9/24/2018
49 1003 УЗ88042708 Дотрын эмч Зүрх судлал 80 Тэнцсэн 9/24/2018
50 1202 ФА85040401 Дотрын эмч Бөөр судлал 79 Тэнцсэн 9/24/2018
51 2553 ФЖ84111324 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 72 Тэнцсэн 9/24/2018
52 2552 ОЭ87062801 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 71 Тэнцсэн 9/24/2018
53 1002 ГЗ92102725 Дотрын эмч Зүрх судлал 70 Тэнцсэн 9/24/2018
54 2554 ОЭ87042768 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 70 Тэнцсэн 9/24/2018
55 3910 ЛЗ94081607 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 67 Тэнцээгүй 9/24/2018
56 2703 ЖЯ81041209 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 66 Тэнцээгүй 9/24/2018
57 5902 ЦГ66070208 Эм зүйч Эмнэлзүйн эм зүй 57 Тэнцээгүй 9/24/2018
58 3151 СЕ89071703 УАУ эмч Монголын УАУ-ны засал судлал 55 Тэнцээгүй 9/24/2018
59 2201 ТГ87030716 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 47 Тэнцээгүй 9/24/2018
60 4901 СР88060316 Гэмтэл согог заслын эмч Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 43 Тэнцээгүй 9/24/2018
61 1201 РХ85082005 Дотрын эмч Бөөр судлал 38 Тэнцээгүй 9/24/2018
62 3751 ХД88010514 Дүрс оношилгооны эмч Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал1 22 Тэнцээгүй 9/24/2018