Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн /Сувилагч/
2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн /Сувилагч/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Мэргэжил Үр дүн Огноо
             
1 5803 НО89011662 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
2 7301 ЛД91061303 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
3 7302 ЖЛ89080503 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
4 8250 ИБ85091702 Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт Бага эмч Тэнцсэн 9/24/2018
5 6025 ОЮ94090315     Тэнцсэн 9/24/2018
6 5705 КА94092303 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
7 5808 ЧД70020569 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
8 6516 ЕГ82093003 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
9 6970 ЕЗ87080704 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
10 5713 ОЛ95112842 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
11 6054 ХЖ64101706 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
12 6152 КА74120605 Халдварт өвчний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
13 6401 ИЖ97103031 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
14 7951 КМ89092365 Арьсны сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
15 6414 ЕГ80072506 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
16 6416 ЙВ95021607 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
17 5901 ВЙ94082601 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
18 6351 КВ94050607 Гэмтэл согогийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
19 6512 ОЮ95091000 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
20 5909 ЙК95082604 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
21 7309 ПИ86032304 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
22 6406 ЛЮ94082604 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
23 6601 КЮ71010862 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
24 8200 ИО92040807 Ариутгагчийн сургалт Бага эмч Тэнцсэн 9/24/2018
25 5915 МК90010109 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
26 6252 ЕЭ76051460 Мэдрэлийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
27 8302 БЖ93112309 Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт Эх баригч Тэнцсэн 9/24/2018
28 6153 МИ92051604 Халдварт өвчний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
29 6410 МБ81050800 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
30 8251 АА86110602 Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт Бага эмч Тэнцсэн 9/24/2018
31 5918 РГ92100828 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
32 5602 КИ73020701 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
33 6058 ФБ69020101 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
34 6957 КЕ90020302 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
35 6154 ОЮ93090663 Халдварт өвчний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
36 5801 АЭ67102106 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
37 5804 БИ88110228 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
38 5717 УИ97112802 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
39 6353 БЮ79102707 Гэмтэл согогийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
40 6518 ОО90082309 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
41 5501 БЮ94052841 Хүүхдийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
42 6403 ПН91031103 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
43 6019 ОЭ91090422     Тэнцсэн 9/24/2018
44 5002 ЧК68112503 Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
45 6515 ЗЙ92072708 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
46 6029 АЮ78021369     Тэнцсэн 9/24/2018
47 5504 МЙ87092707 Хүүхдийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
48 5703 ЙГ92102000 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
49 6751 МФ72050201 Өрхийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
50 6602 СЮ86102502 Яаралтай тусламжийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
51 6704 СО74101609 Нүүр амны сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
52 6020 СЕ94040409     Тэнцсэн 9/24/2018
53 5606 КЗ94093005 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
54 6413 ЛЮ88111268 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
55 6701 ЙА76070401 Нүүр амны сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
56 5351 ВЮ84050164 Эс судлалын техникчийн сургалт Лабораторийн техникч/лаборант Тэнцсэн 9/24/2018
57 5709 ФА89073067 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
58 6057 УЕ82110365 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
59 6301 ПЭ77102501 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
60 7305 КГ92091607 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
61 6004 КЮ93080406 Нүдний сувилауй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
62 6059 СЮ82030501 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
63 6053 ХЕ74011708 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
64 6412 ИУ89020606 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
65 5609 АЭ79120482 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
66 6520 ТЗ89121481 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
67 5711 МБ90080100 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
68 7303 БВ92102204 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
69 5911 ЖМ97061903 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
70 5904 ПЮ70122769 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
71 6967 ПЛ86081202 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
72 7306 ПИ89052220 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
73 6418 ЙЗ93101908 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
74 5604 КЮ72112201 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
75 6001 ПЮ95011901 Нүдний сувилауй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
76 6055 ОЮ67120268 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
77 6010 ЗД87080901     Тэнцсэн 9/24/2018
78 6030 УС73093002     Тэнцсэн 9/24/2018
79 6101 ГЮ91121206 Эх, хүүхдийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
80 6251 МЬ87010402 Мэдрэлийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
81 6302 СД84062800 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
82 6014 АВ97082218     Тэнцсэн 9/24/2018
83 5716 МЬ88061402 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
84 6503 ИЦ86060366 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
85 5608 ЖЖ71122704 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
86 7308 ЖЮ77052101 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
87 5710 ЙЮ91110603 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
88 6964 ИЕ93082507 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
89 5912 НЫ78021260 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
90 6404 ИЧ92021508 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
91 6510 УП95042166 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
92 5610 ЛЙ86101965 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
93 6415 ХМ87122361 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
94 5806 УП94072127 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
95 6012 АО97122603     Тэнцсэн 9/24/2018
96 6052 ЦЗ72030702 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
97 6501 ПЛ96060603 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
98 5919 НТ95061705 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
99 7310 ЧС68041107 Ариутгагчийн сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
100 5601 ЛД97040907 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
101 6407 РР95062604 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
102 6955 ИЭ84042300 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
103 6011 ЛБ89041900     Тэнцсэн 9/24/2018
104 6961 РЭ75051601 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
105 5718 ИЮ93031800 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
106 6006 ГЖ92062729     Тэнцсэн 9/24/2018
107 6155 ГМ69102809 Халдварт өвчний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
108 5503 ЧА73020269 Хүүхдийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
109 5907 АЮ88012062 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
110 5704 МХ97032503 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
111 6016 УС75060224     Тэнцсэн 9/24/2018
112 5913 ИЛ92020727 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
113 6513 УК97103129 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
114 5001 ХН77070101 Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
115 6007 УХ83041404     Тэнцсэн 9/24/2018
116 6411 ЙЭ92010602 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
117 6008 ЗЖ87052301     Тэнцсэн 9/24/2018
118 6514 ЙЮ89100400 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
119 5708 ОЙ94062308 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
120 6402 ВЮ90030127 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
121 6504 АИ95041809 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
122 6960 ХЕ74040108 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
123 6003 ЧИ76121405 Нүдний сувилауй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
124 5701 ОБ97073002 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
125 6002 ЧИ74092260 Нүдний сувилауй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
126 5916 РЭ94062307 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
127 6022 Ою95052626     Тэнцсэн 9/24/2018
128 5502 ИЙ89101204 Хүүхдийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
129 5707 АИ85070700 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
130 5715 МБ86062915 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
131 6958 ВЖ92092404 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
132 5903 УХ88040341 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
133 6056 ЧО65021368 Чих, хамар, хоолойн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
134 6151 НО80020964 Халдварт өвчний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
135 6523 ЖЮ90112800 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
136 5605 НИ91072201 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
137 5714 РЕ93032702 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
138 6409 АИ93120501 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
139 6015 АХ94120505     Тэнцсэн 9/24/2018
140 5807 УД90122129 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
141 5905 ОР88051597 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
142 5910 АХ96071008 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
143 6021 Йк94072903     Тэнцсэн 9/24/2018
144 6965 ВЮ75022523 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
145 6013 ФБ96010846     Тэнцсэн 9/24/2018
146 6954 ОС71122503 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
147 5914 ТА96040689 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
148 5902 ИЧ95051204 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
149 5920 АС93100301 Цус, хавдрын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
150 6009 Йп96082705     Тэнцсэн 9/24/2018
151 5805 СО18930609 Сэргээн засахын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
152 5607 ГЖ89122707 Нярайн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
153 6024 ДЛ96061609     Тэнцсэн 9/24/2018
154 6026 УП90092661     Тэнцсэн 9/24/2018
155 5702 СС92102000 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
156 6031 СЮ86041268     Тэнцсэн 9/24/2018
157 6352 ВР86102707 Гэмтэл согогийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
158 6509 ЖЛ92022601 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
159 6201 РЕ87011862 Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
160 6969 ЖИ88020302 Дархлаажуулалтын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
161 6023 ИХ91051401     Тэнцсэн 9/24/2018
162 5720 НЛ90042969 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
163 6028 ЧГ69020201     Тэнцсэн 9/24/2018
164 6027 ЧБ78122068     Тэнцсэн 9/24/2018
165 6017 ПЖ88122427     Тэнцсэн 9/24/2018
166 5721 ВО92081826 Мэс заслын сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
167 6005 ЙР92080700     Тэнцсэн 9/24/2018
168 6018 ВИ90110501     Тэнцсэн 9/24/2018
169 6417 МЗ92121600 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй Сувилагч Тэнцсэн 9/24/2018
             
2018-09-24-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын дүн /Сувилагч/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Мэргэжил Үр дүн Огноо
             
1 1301 ПЭ87120707 Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
2 2002 УМ90020109 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
3 2004 ОЙ84031001 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
4 2103 НТ83090703 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
5 2252 ШГ87072316 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
6 2502 КЮ84031723 Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Мэдээгүйжүүлгийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
7 3302 ДЮ88102497 Нурууны мэс засал судлал Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
8 5003 ЧМ87113064 Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн 9/24/2018
9 5401 БЕ86070126 Хүүхдийн мэдрэлийн хөгжлийн эмгэг судлал Хүүхдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
10 1401 БЭ86041106 Дотоод шүүрэл судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
11 1601 ЛЕ78072808 Нярай, перинатал судлал Хүүхдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
12 1751 ЧВ83112568 Хүүхдийн уушиг судлал Хүүхдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
13 2003 ЖЭ72120923 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
14 2203 ЛЮ90102493 Хэвлийн мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
15 2501 УУ92070867 Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Мэдээгүйжүүлгийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
16 2551 ЛЮ84040468 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал Эрчимт, эмчилгээний эмч Тэнцсэн 9/24/2018
17 2704 ЕЮ82062828 БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал Халдвартын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
18 4103 ПЭ86021606 Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
19 5501 МЗ78102101 Эх ураг судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
20 1004 ЕН88110908 Зүрх судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
21 1302 ЖЮ85120674 Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
22 3251 СЗ71111215 Түлэнхий, хөлдөлт судлал Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
23 4801 УУ92061897 Мэдрэлийн мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
24 1001 ЖЯ87013173 Зүрх судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
25 2101 НЭ89031509 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
26 2503 ОО88080227 Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал Мэдээгүйжүүлгийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
27 2702 ЦГ69011306 БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал Халдвартын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
28 3401 ЕБ87070531 Доод мөчний Н'С бичил мэс засал судлал Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
29 5203 УК89020511 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
30 3002 МЗ86012962 Хүүхдийн нүд судлал Нүдний эмч Тэнцсэн 9/24/2018
31 2001 БД74021009 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
32 2006 УХ85051801 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
33 2104 ОЭ80081702 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
34 2202 ЕК84091678 Хэвлийн мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
35 2102 РЖ87112101 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
36 6001 УМ90081011 Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал Хүний их эмч Тэнцсэн 9/24/2018
37 2351 ФМ86021473 Бөөрний мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
38 3803 НЭ72082916 Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн 9/24/2018
39 9341 ВН83112103 Настан судлал Сэргээн засахын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
40 1005 УЗ90032809 Зүрх судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
41 2005 ЧП85061700 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
42 2701 КЮ87013163 БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал Халдвартын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
43 5001 МЮ83010313 Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн 9/24/2018
44 5703 ОЮ89062124 Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи Био-анагаахын мэргэжилтэн Тэнцсэн 9/24/2018
45 5901 ОЙ87061001 Эмнэлзүйн эм зүй Эм зүйч Тэнцсэн 9/24/2018
46 5201 НЕ70121773 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
47 2251 КЖ84040713 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
48 2007 ИБ82041003 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцсэн 9/24/2018
49 1003 УЗ88042708 Зүрх судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
50 1202 ФА85040401 Бөөр судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
51 2553 ФЖ84111324 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал Эрчимт, эмчилгээний эмч Тэнцсэн 9/24/2018
52 2552 ОЭ87062801 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал Эрчимт, эмчилгээний эмч Тэнцсэн 9/24/2018
53 1002 ГЗ92102725 Зүрх судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
54 2554 ОЭ87042768 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал Эрчимт, эмчилгээний эмч Тэнцсэн 9/24/2018
55 3910 ЛЗ94081607 Биостатистик, тархвар зүй Нийгмийн эрүүл мэнд Тэнцсэн 9/24/2018
56 2703 ЖЯ81041209 БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал Халдвартын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
57 5902 ЦГ66070208 Эмнэлзүйн эм зүй Эм зүйч Тэнцсэн 9/24/2018
58 3151 СЕ89071703 Монголын УАУ-ны засал судлал УАУ эмч Тэнцсэн 9/24/2018
59 2201 ТГ87030716 Хэвлийн мэс засал судлал Мэс заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
60 4901 СР88060316 Үе бүтээх, солих мэс засал судлал Гэмтэл согог заслын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
61 1201 РХ85082005 Бөөр судлал Дотрын эмч Тэнцсэн 9/24/2018
62 3751 ХД88010514 Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал1 Дүрс оношилгооны эмч Тэнцсэн 9/24/2018