Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-13-ны өдрийн мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч

2018-09-13-ны өдрийн мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/

Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Суралцах чиглэл

 

Оноо

 

 

Үр дүн

 

Шалгалтын огноо 
1 8250 АА86110602 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 67 Тэнцээгүй 9/13/2018
2 8252 ИБ85091702 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
3 8200 ИО92040807 Бага эмч Ариутгагчийн сургалт 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
4 8251 ВЮ89060402 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 42 Тэнцээгүй 9/13/2018
5 9037 ВГ95110304 Лабораторийн техникч/лаборант   100 Тэнцсэн 9/13/2018
6 9038 ВЮ89050707 Лабораторийн техникч/лаборант   97 Тэнцсэн 9/13/2018
7 5152 КЕ95052901 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 97 Тэнцсэн 9/13/2018
8 5155 ИЭ79053007 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 96 Тэнцсэн 9/13/2018
9 5151 КМ91021707 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 94 Тэнцсэн 9/13/2018
10 5156 УС88100747 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 84 Тэнцсэн 9/13/2018
11 9054 ЛГ93022618 Лабораторийн техникч/лаборант   97 Тэнцсэн 9/13/2018
12 5304 УК95092300 Лабораторийн техникч/лаборант Эд судлалын техникчийн сургалт 96 Тэнцсэн 9/13/2018
13 9036 ВК95031809 Лабораторийн техникч/лаборант   96 Тэнцсэн 9/13/2018
14 5302 УХ97071500 Лабораторийн техникч/лаборант Эд судлалын техникчийн сургалт 95 Тэнцсэн 9/13/2018
15 5303 ПЗ96030406 Лабораторийн техникч/лаборант Эд судлалын техникчийн сургалт 94 Тэнцсэн 9/13/2018
16 9057 ЛЛ97022404 Лабораторийн техникч/лаборант   89 Тэнцсэн 9/13/2018
17 5101 КЮ96032607 Лабораторийн техникч/лаборант Серологи судлалын техникчийн сургалт 84 Тэнцсэн 9/13/2018
18 9068 ЗД95022002 Лабораторийн техникч/лаборант   57 Тэнцээгүй 9/13/2018
19 5351 АВ97082218 Лабораторийн техникч/лаборант Эс судлалын техникчийн сургалт 42 Тэнцээгүй 9/13/2018
20 5001 НО89050868 Сувилагч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 95 Тэнцсэн 9/13/2018
21 5609 ОМ96022009 Сувилагч Нярайн сувилахуй 91 Тэнцсэн 9/13/2018
22 6504 ОА90090205 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 90 Тэнцсэн 9/13/2018
23 5608 ИЮ90100966 Сувилагч Нярайн сувилахуй 88 Тэнцсэн 9/13/2018
24 7301 ВТ79112908 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 87 Тэнцсэн 9/13/2018
25 6402 НЙ89033100 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 85 Тэнцсэн 9/13/2018
26 6403 ВБ89011101 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 85 Тэнцсэн 9/13/2018
27 5604 ОД91061104 Сувилагч Нярайн сувилахуй 84 Тэнцсэн 9/13/2018
28 6252 МФ87121506 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 9/13/2018
29 6256 ОЭ85042887 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 81 Тэнцсэн 9/13/2018
30 6414 РГ91031307 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 80 Тэнцсэн 9/13/2018
31 6405 ЖЕ91082707 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 77 Тэнцсэн 9/13/2018
32 6406 ИП90102268 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 77 Тэнцсэн 9/13/2018
33 6418 ОЮ93082724 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 77 Тэнцсэн 9/13/2018
34 6502 ТГ90052405 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 75 Тэнцсэн 9/13/2018
35 6409 ЙЮ89121500 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 72 Тэнцсэн 9/13/2018
36 6422 ПЕ95122603 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 71 Тэнцсэн 9/13/2018
37 5605 ЛБ19890419 Сувилагч Нярайн сувилахуй 69 Тэнцээгүй 9/13/2018
38 9002 АО97122603 Сувилагч   68 Тэнцээгүй 9/13/2018
39 5612 ЛЙ86101965 Сувилагч Нярайн сувилахуй 67 Тэнцээгүй 9/13/2018
40 6423 ВБ89102303 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 67 Тэнцээгүй 9/13/2018
41 6413 ЗЖ87052301 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 65 Тэнцээгүй 9/13/2018
42 6404 ИЧ92021508 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 64 Тэнцээгүй 9/13/2018
43 9001 ГЖ92062729 Сувилагч   64 Тэнцээгүй 9/13/2018
44 6424 МБ81050800 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
45 6507 ИТ91080503 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
46 6415 АИ93120501 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 61 Тэнцээгүй 9/13/2018
47 6513 ОЮ95091000 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 60 Тэнцээгүй 9/13/2018
48 6515 АИ95041809 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 60 Тэнцээгүй 9/13/2018
49 9003 РР95062604 Сувилагч   60 Тэнцээгүй 9/13/2018
50 5606 ОО96042228 Сувилагч Нярайн сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
51 6257 МЬ87010402 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
52 6258 НУ89042923 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
53 6417 ОР88051501 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
54 6505 ЙЮ87081867 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
55 7320 НХ74012602 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
56 7952 КМ89052365 Сувилагч Арьсны сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
57 6416 ПН91031103 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
58 9004 ЙЮ89100400 Сувилагч   56 Тэнцээгүй 9/13/2018
59 7325 ПИ86032304 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 54 Тэнцээгүй 9/13/2018
60 5602 КЮ88070168 Сувилагч Нярайн сувилахуй 53 Тэнцээгүй 9/13/2018
61 6412 ЙЗ93101908 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 53 Тэнцээгүй 9/13/2018
62 7322 ОЭ91090422 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 53 Тэнцээгүй 9/13/2018
63 6506 ЗЙ92072708 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 51 Тэнцээгүй 9/13/2018
64 5004 ВТ90041001 Сувилагч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
65 5611 АЭ79120482 Сувилагч Нярайн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
66 6425 УЮ95100803 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
67 6509 ТЗ89121481 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
68 6420 ЛЮ88111268 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 49 Тэнцээгүй 9/13/2018
69 5006 РЭ90041507 Сувилагч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
70 6508 ЕГ82093003 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
71 5603 КЮ91112903 Сувилагч Нярайн сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
72 6254 ЕЭ76051460 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
73 6503 ЙЙ76072901 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
74 6419 АХ94120505 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 45 Тэнцээгүй 9/13/2018
75 7323 ХВ78090806 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 45 Тэнцээгүй 9/13/2018
76 7318 ОЮ86041268 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 44 Тэнцээгүй 9/13/2018
77 9005 ЧК68112503 Сувилагч   44 Тэнцээгүй 9/13/2018
78 6411 ЕГ80072506 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 43 Тэнцээгүй 9/13/2018
79 6421 ИУ89020606 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 42 Тэнцээгүй 9/13/2018
80 7314 БВ92102204 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 42 Тэнцээгүй 9/13/2018
81 9006 ЧС68041107 Сувилагч   42 Тэнцээгүй 9/13/2018
82 7311 КН94011408 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 41 Тэнцээгүй 9/13/2018
83 7309 ПИ89052220 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 40 Тэнцээгүй 9/13/2018
84 7321 ЛД91061303 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 36 Тэнцээгүй 9/13/2018
85 6968 ПБ88081982 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 95 Тэнцсэн 9/13/2018
86 6975 УХ94071406 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн 9/13/2018
87 6984 КМ94072600 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн 9/13/2018
88 5720 НЩ95052503 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 88 Тэнцсэн 9/13/2018
89 6993 ПП96072903 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 88 Тэнцсэн 9/13/2018
90 5704 ЙР94101201 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн 9/13/2018
91 5723 ПЮ75112769 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн 9/13/2018
92 5738 ОО96041207 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн 9/13/2018
93 5715 АХ97010702 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн 9/13/2018
94 5721 ЙР95052205 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн 9/13/2018
95 6981 ЙС95112303 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 83 Тэнцсэн 9/13/2018
96 6357 ПН94041541 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 79 Тэнцсэн 9/13/2018
97 6965 ЧЛ82052068 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 79 Тэнцсэн 9/13/2018
98 5702 ИЖ87102001 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 78 Тэнцсэн 9/13/2018
99 5708 ЖЬ81120360 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 78 Тэнцсэн 9/13/2018
100 5703 ИХ91032705 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 76 Тэнцсэн 9/13/2018
101 5705 ПБ96111102 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 76 Тэнцсэн 9/13/2018
102 5717 ЗН96020507 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 76 Тэнцсэн 9/13/2018
103 6970 ПА77020205 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 76 Тэнцсэн 9/13/2018
104 6990 СТ90020600 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 76 Тэнцсэн 9/13/2018
105 6603 ЖБ92072808 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 75 Тэнцсэн 9/13/2018
106 6353 ЕЛ96021601 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 73 Тэнцсэн 9/13/2018
107 5701 ИТ94031404 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 72 Тэнцсэн 9/13/2018
108 5724 УД96092200 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 72 Тэнцсэн 9/13/2018
109 5727 ОЮ95010209 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 71 Тэнцсэн 9/13/2018
110 6972 ЙМ94112105 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 70 Тэнцсэн 9/13/2018
111 5726 ОЛ95112842 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 69 Тэнцээгүй 9/13/2018
112 5714 ОБ97073002 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 68 Тэнцээгүй 9/13/2018
113 6961 КЗ72112201 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 68 Тэнцээгүй 9/13/2018
114 6973 ХЛ72081102 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 68 Тэнцээгүй 9/13/2018
115 6980 АС82021306 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 67 Тэнцээгүй 9/13/2018
116 5719 ЗД87080901 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 66 Тэнцээгүй 9/13/2018
117 6604 КЮ71010862 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 65 Тэнцээгүй 9/13/2018
118 6352 КВ94050607 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
119 6958 ИЕ93082507 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
120 5710 ОД96061740 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 62 Тэнцээгүй 9/13/2018
121 6969 ЧЖ73010565 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 62 Тэнцээгүй 9/13/2018
122 6609 СЕ94040409 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
123 6956 ЧИ71112928 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
124 6989 ДЮ70112889 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
125 6997 КЕ90020302 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
126 5709 ЕЮ75100706 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
127 6354 ОЮ94090315 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
128 5730 МБ86062915 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 55 Тэнцээгүй 9/13/2018
129 6986 ДЛ96061609 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 54 Тэнцээгүй 9/13/2018
130 6606 ЖЛ83110928 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 53 Тэнцээгүй 9/13/2018
131 5706 ЙЮ75040345 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
132 5732 ПИ95012600 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
133 5743 ПБ93102905 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
134 6991 НГ68022861 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
135 6996 НШ77071868 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
136 5711 КА94092300 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 51 Тэнцээгүй 9/13/2018
137 5742 БЕ93031003 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
138 5734 ХВ76022908 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 49 Тэнцээгүй 9/13/2018
139 5739 АИ85070700 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
140 6953 ИБ93032906 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
141 6954 ЙН87012007 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
142 6978 ЕГ93062607 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
143 6994 МТ72112900 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
144 6985 ДЮ68012362 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 46 Тэнцээгүй 9/13/2018
145 5733 СР94062406 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 45 Тэнцээгүй 9/13/2018
146 5736 НЛ90042969 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 44 Тэнцээгүй 9/13/2018
147 5737 МБ90080100 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 43 Тэнцээгүй 9/13/2018
148 6610 ИЧ95051204 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 43 Тэнцээгүй 9/13/2018
149 6964 ЛБ91011004 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 43 Тэнцээгүй 9/13/2018
150 6607 СЮ86102502 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 40 Тэнцээгүй 9/13/2018
151 6976 СГ89112502 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 40 Тэнцээгүй 9/13/2018
152 6977 СЮ88082408 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 40 Тэнцээгүй 9/13/2018
153 6982 МХ96091104 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 26 Тэнцээгүй 9/13/2018
154 5802 ЛЮ89110664 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 90 Тэнцсэн 9/13/2018
155 9044 ЧЙ66122808 Сувилагч   87 Тэнцсэн 9/13/2018
156 6002 ОД95022301 Сувилагч Нүдний сувилауй 84 Тэнцсэн 9/13/2018
157 9034 ИЦ71112867 Сувилагч   84 Тэнцсэн 9/13/2018
158 9020 ПЗ91111603 Сувилагч   82 Тэнцсэн 9/13/2018
159 9047 ДК87110711 Сувилагч   82 Тэнцсэн 9/13/2018
160 9023 МБ80041504 Сувилагч   81 Тэнцсэн 9/13/2018
161 9049 УШ88072824 Сувилагч   81 Тэнцсэн 9/13/2018
162 9065 ДР95021408 Сувилагч   81 Тэнцсэн 9/13/2018
163 9066 ЖЯ91052725 Сувилагч   81 Тэнцсэн 9/13/2018
164 6752 БЮ94112028 Сувилагч Өрхийн сувилахуй 80 Тэнцсэн 9/13/2018
165 9021 СЧ94011027 Сувилагч   80 Тэнцсэн 9/13/2018
166 9045 ЕЭ70082560 Сувилагч   80 Тэнцсэн 9/13/2018
167 5509 ТЯ80051507 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 79 Тэнцсэн 9/13/2018
168 5904 МЛ92021109 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 79 Тэнцсэн 9/13/2018
169 9048 ДЮ88030318 Сувилагч   79 Тэнцсэн 9/13/2018
170 9067 АР97102221 Сувилагч   79 Тэнцсэн 9/13/2018
171 5811 ОЮ89062500 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 78 Тэнцсэн 9/13/2018
172 9015 ФМ81041322 Сувилагч   77 Тэнцсэн 9/13/2018
173 9039 АЖ89062801 Сувилагч   77 Тэнцсэн 9/13/2018
174 9053 ЛМ91020905 Сувилагч   77 Тэнцсэн 9/13/2018
175 5805 БК90020463 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 76 Тэнцсэн 9/13/2018
176 9028 УШ93032520 Сувилагч   76 Тэнцсэн 9/13/2018
177 9060 АР96012624 Сувилагч   76 Тэнцсэн 9/13/2018
178 9062 РГ97113006 Сувилагч   75 Тэнцсэн 9/13/2018
179 5510 ОД93052129 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 74 Тэнцсэн 9/13/2018
180 6219 ОБ95091001 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 74 Тэнцсэн 9/13/2018
181 5503 ЛЖ91030420 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 73 Тэнцсэн 9/13/2018
182 9059 ЖБ96072907 Сувилагч   73 Тэнцсэн 9/13/2018
183 9061 ЗП90121808 Сувилагч   73 Тэнцсэн 9/13/2018
184 9016 ПЭ Сувилагч   71 Тэнцсэн 9/13/2018
185 5807 ПЛ93041805 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 70 Тэнцсэн 9/13/2018
186 9025 УА95042301 Сувилагч   70 Тэнцсэн 9/13/2018
187 9033 ВЮ72021068 Сувилагч   70 Тэнцсэн 9/13/2018
188 9063 ВЙ94082601 Сувилагч   69 Тэнцээгүй 9/13/2018
189 6056 СЮ82030501 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 68 Тэнцээгүй 9/13/2018
190 9035 ФБ69020101 Сувилагч   68 Тэнцээгүй 9/13/2018
191 5914 РГ92100828 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 66 Тэнцээгүй 9/13/2018
192 6153 ОЮ93090663 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 66 Тэнцээгүй 9/13/2018
193 9040 СД84062800 Сувилагч   66 Тэнцээгүй 9/13/2018
194 9042 АХ96071008 Сувилагч   66 Тэнцээгүй 9/13/2018
195 5518 МЙ87092707 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 65 Тэнцээгүй 9/13/2018
196 5803 ЧД70020569 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 65 Тэнцээгүй 9/13/2018
197 6706 ЧС68041107 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 65 Тэнцээгүй 9/13/2018
198 5517 УХ83041404 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 64 Тэнцээгүй 9/13/2018
199 5809 ЧП70042206 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 64 Тэнцээгүй 9/13/2018
200 6052 ХЕ74011708 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 64 Тэнцээгүй 9/13/2018
201 6201 ЙЭ92010300 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 64 Тэнцээгүй 9/13/2018
202 6215 МЗ79060867 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 64 Тэнцээгүй 9/13/2018
203 9052 ЛЮ94082604 Сувилагч   64 Тэнцээгүй 9/13/2018
204 5514 МБ88062403 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
205 5806 БИ88110228 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
206 6051 ЦЗ72030702 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 63 Тэнцээгүй 9/13/2018
207 9041 ЙЗ94082008 Сувилагч   63 Тэнцээгүй 9/13/2018
208 9050 ЦС75060224 Сувилагч   63 Тэнцээгүй 9/13/2018
209 5916 НС96051009 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 62 Тэнцээгүй 9/13/2018
210 6202 ОО81122069 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 62 Тэнцээгүй 9/13/2018
211 6206 ТЯ72123008 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 62 Тэнцээгүй 9/13/2018
212 9024 РФ86040469 Сувилагч   62 Тэнцээгүй 9/13/2018
213 9043 ЙК95082604 Сувилагч   62 Тэнцээгүй 9/13/2018
214 5506 ЙП96082705 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 61 Тэнцээгүй 9/13/2018
215 5804 ЧА73020269 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 61 Тэнцээгүй 9/13/2018
216 5909 УП95050400 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 61 Тэнцээгүй 9/13/2018
217 9019 РЭ75051601 Сувилагч   61 Тэнцээгүй 9/13/2018
218 5912 МК90010109 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 60 Тэнцээгүй 9/13/2018
219 6703 СО74101609 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 60 Тэнцээгүй 9/13/2018
220 9022 ИЮ89103061 Сувилагч   60 Тэнцээгүй 9/13/2018
221 9030 ЖЛ92022601 Сувилагч   60 Тэнцээгүй 9/13/2018
222 9032 ПП94062905 Сувилагч   60 Тэнцээгүй 9/13/2018
223 5905 ОЮ95052626 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
224 5918 НЙ78021260 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
225 6155 МН92051604 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
226 6753 МФ72050201 Сувилагч Өрхийн сувилахуй 59 Тэнцээгүй 9/13/2018
227 5816 УД90122129 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
228 5906 ЙК94072903 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
229 6151 КА74120605 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
230 6705 ЕЭ69020264 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 58 Тэнцээгүй 9/13/2018
231 5907 ИХ91051401 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
232 6220 ХВ80050603 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 57 Тэнцээгүй 9/13/2018
233 5810 ЦВ74042864 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
234 6152 НО80020964 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
235 6203 ШЕ72071462 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
236 6209 ТЯ76113002 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
237 6210 МП74041161 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
238 6216 ХЛ68031925 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 56 Тэнцээгүй 9/13/2018
239 9055 ЛЮ93111509 Сувилагч   56 Тэнцээгүй 9/13/2018
240 9027 ГГ94071608 Сувилагч   55 Тэнцээгүй 9/13/2018
241 6204 ТГ73012968 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 54 Тэнцээгүй 9/13/2018
242 6211 ИЙ76032207 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 54 Тэнцээгүй 9/13/2018
243 6054 ХЖ64101706 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 53 Тэнцээгүй 9/13/2018
244 5818 ТГ89100901 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
245 6205 СГ90031311 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 52 Тэнцээгүй 9/13/2018
246 9026 ИЭ84042300 Сувилагч   52 Тэнцээгүй 9/13/2018
247 6102 ГЮ91121206 Сувилагч Эх, хүүхдийн сувилахуй 51 Тэнцээгүй 9/13/2018
248 9064 ВЖ92092404 Сувилагч   51 Тэнцээгүй 9/13/2018
249 5921 АС95051309 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
250 6055 ПЖ93031102 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
251 6207 ТЕ69010460 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 9/13/2018
252 9031 УП95042166 Сувилагч   50 Тэнцээгүй 9/13/2018
253 9051 ПЮ95011901 Сувилагч   49 Тэнцээгүй 9/13/2018
254 5814 ХИ61051308 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
255 5911 НТ95061705 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 9/13/2018
256 6053 ЧО65021368 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
257 5513 АП95032003 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
258 5817 ЙИ96121503 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 46 Тэнцээгүй 9/13/2018
259 6213 МЭ80110861 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 45 Тэнцээгүй 9/13/2018
260 9017 ВО84102903 Сувилагч   42 Тэнцээгүй 9/13/2018
261 5812 СО83060909 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 41 Тэнцээгүй 9/13/2018
262 9046 ЙР92080700 Сувилагч   41 Тэнцээгүй 9/13/2018
263 5516 БЮ94052841 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 39 Тэнцээгүй 9/13/2018
264 6212 ТЕ66062808 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 39 Тэнцээгүй 9/13/2018
265 5504 ИС83043005 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 38 Тэнцээгүй 9/13/2018
266 5512 ЙЕ95031400 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 38 Тэнцээгүй 9/13/2018
267 9018 ГН82120801 Сувилагч   37 Тэнцээгүй 9/13/2018
268 9029 ОО90082309 Сувилагч   34 Тэнцээгүй 9/13/2018
269 8306 ЗЮ93112205 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 47 Тэнцээгүй 9/13/2018
270 8300 МЙ93010916 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 41 Тэнцээгүй 9/13/2018
271 8302 ЗП88052612 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 23 Тэнцээгүй 9/13/2018
272 9056 ЛЗ90052066 Эх баригч   66 Тэнцээгүй 9/13/2018
273 9058 ВИ90110501 Эх баригч   37 Тэнцээгүй 9/13/2018
274 9013       94 Тэнцсэн 9/13/2018
275 9007       71 Тэнцсэн 9/13/2018
276 9009       64 Тэнцээгүй 9/13/2018
277 9014       60 Тэнцээгүй 9/13/2018
278 9008       59 Тэнцээгүй 9/13/2018
279 9010       51 Тэнцээгүй 9/13/2018
280 9011       46 Тэнцээгүй 9/13/2018
281 9012       41 Тэнцээгүй 9/13/2018