Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-17-ны Хөвсгөл аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн ца
2017-12-17-ны  Хөвсгөл аймгийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 РГ88111023 Эм  найруулагч    Ирээгүй  12/17/2017
2 1002 РП93102927 Эх баригч 52 Тэнцээгүй 12/17/2017
3 1003 РТ90111207 Бага  эмч  55 Тэнцээгүй 12/17/2017
4 1004 РК80042908 Сувилагч   63 Тэнцээгүй 12/17/2017
5 1005 РЭ91060800 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 12/17/2017
6 1006 РЭ78080961 Бага  эмч     Ирээгүй  12/17/2017
7 1007 РП90011706 Сувилагч  61 Тэнцээгүй 12/17/2017
8 1008 РВ89112000 Сувилагч   73 Тэнцсэн 12/17/2017
9 1009 РЭ2050702 УАУ их  эмч 71 Тэнцсэн 12/17/2017
10 1010 РС6042013 Эх баригч   Ирээгүй  12/17/2017
11 1011 РГ87040612 Бага эмч  50 Тэнцээгүй 12/17/2017
12 1012 РИ97082718 УАУ-ын  Бага  эмч  26 Тэнцээгүй 12/17/2017
13 1013 ВП89111105 Эм найруулагч 51 Тэнцээгүй 12/17/2017
14 1014 РО92021717 Бага  эмч  53 Тэнцээгүй 12/17/2017
15 1015 88013573 Их  эмч   Ирээгүй  12/17/2017
16 1016 РП79102304 Их  эмч 72 Тэнцсэн 12/17/2017
17 1017 ТЗ71020701 Бага  эмч  48 Тэнцээгүй 12/17/2017
18 1018 РП88061906 Хүний их эмч  70 Тэнцсэн 12/17/2017
19 1019 РИ68031111 Бага  эмч    Ирээгүй  12/17/2017
20 1020 РЕ92032601 Ерөнхий эмч   Ирээгүй  12/17/2017
21 1021 РЭ94081907 Сувилагч    Ирээгүй  12/17/2017
22 1022 ДЮ68010178 Сувилагч  62 Тэнцээгүй 12/17/2017
23 1023 РИ70122622 Сувилагч    Ирээгүй  12/17/2017
24 1024 ТИ90070482 Бага эмч  57 Тэнцээгүй 12/17/2017
25 1025 РЕ88042888 УАУ их  эмч   Ирээгүй  12/17/2017
26 1026 РЮ74080666 НАС  61 Тэнцээгүй 12/17/2017
27 1027 РМ81022422 Бага  эмч    Ирээгүй  12/17/2017
28 1028 РВ96050518 Сувилагч  73 Тэнцсэн 12/17/2017
29 1029 ИЖ91121008 Эмчлэх  71 Тэнцсэн 12/17/2017
30 1030 ГН89050805 Эмчлэх  20 Тэнцээгүй 12/17/2017
31 1031 АЮ89061562 Эм барих  23 Тэнцээгүй 12/17/2017
32 1032 ОӨ67121908 Эм барих  76 Тэнцсэн 12/17/2017
33 1033 РЮ79120922 Сувилагч  63 Тэнцээгүй 12/17/2017
34 1034 БВ88101301 Сувилагч  91 Тэнцсэн 12/17/2017
35 1035 ДЮ68111075 Сувилагч  83 Тэнцсэн 12/17/2017
36 1036   Сувилагч    Ирээгүй  12/17/2017
37 1037 АН90092304 Эмчлэх  74 Тэнцсэн 12/17/2017