Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
Хэнтий аймгийн ЭМБ-уудын сул ажлын байрны мэдээлэл

Эрүүлмэндийнбайгууллага

Ажлынбайрнынэр

Тавигдахшаардлага

Бүрдүүлэхматериал

Холбогдохутас

Материалавахсүүлийнхугацаа

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Хэнтий Дэлгэрхаан сум

 

 

 

 

 

 

Хэрлэн тооно багийн эмч

 • Анагаах ухааны сургууль төгссөн
 • Их, бага эмчийн мэргэжилтэй
 • Эмчлэх эрхийн лицензтэй
 • Тогтвор сууршилтай, багаар ажиллах чадвартай
 • Харилцааны соёлтой

Урлаг спортын авьяатай бол давуу тал болно

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • 2% цээж зураг
 • Ажилд орхыг хүссэн өргөдөл
 • Мэргэжлийн дипломын хуулбар
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

98833995

98300708

2017 оны 12 сарын 01-ээс ажлын байр зарлагдсан

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Хэнтий Дэлгэрхаан сум

 

 

 

 

Эх баригч

 • Анагаах ухааны сургууль төгссөн
 • Эх баригч  мэргэжилтэй
 • Эх барих  эрхийн лицензтэй
 • Тогтвор сууршилтай, багаар ажиллах чадвартай
 • Харилцааны соёлтой

Урлаг спортын авьяатай бол давуу тал болно.

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • 2% цээж зураг
 • Ажилд орхыг хүссэн өргөдөл
 • Мэргэжлийн дипломын хуулбар
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

98833995

98300708

2018 оны 10 сарын 01-ээс ажлын байр зарлагдсан

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Өмнөдэлгэр

 ЭМТөв

 

 

 

 

 

 

 

 

Их эмч

 

 

 

 

 

 

 

 

Их эмч мэргэжилтэй

Төрийналбанхаагчийнанкет,

• 2%цээж зураг

• Ажилдорохыгхүссэнөргөдөл

• Мэргэжлийндипломынхуулбар

• Мэргэжлийнүйлажиллагааэрхлэхзөвшөөрлийнгэрчилгээ

• Иргэнийүнэмлэхийнхуулбар

 

98117884

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Батноров сум ЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

Багийн бага эмч

 • Анагаахын сургууль төгссөн
 • Бага эмч мэргэжилтэй
 • Багаар ажиллах чадвартай
 • Харилцааны соёлтой

Тогтвор суурьшилтай ажиллах

 • Төрийн албан хаагчийн анкет,
 • 2% цээж зураг,
 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл,
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

98288082

2019 ондоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цэгцүүлэн Дом”ӨЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүний их эмч

-       Эмчлэхүйлажиллагаанызөвшөөрөлтэй

-       Багааражиллахчадвартай

-       Харилцааныөндөрсоёлтой

-       Компьютерийнмэдлэгтэйбайх, хэрэглээнийпрограммыгашигладаг.

-       Судалгааныаргазүйн

-       Зохих түвшиний хэлний мэдлэгтэй байх

Холбогдоххуультогтоомжийнмэдлэгтэй

-       Дипломны хуулбар

-       Эмчлэх зөвшөөрлийн хуулбар

НД, ЭМДаатгалын хуулбар

-       83127262

-       99844864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хугацаагүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Цэгцүүлэн Дом”ӨЭМТ

 

 

 

 

 

 

 

Нягтлан бодогч

-       Багааражиллахчадвартай

-       Харилцааныөндөрсоёлтой

-       Компьютерийнмэдлэгтэйбайх, хэрэглээнийпрограммыгашигладаг.

-       Зохих түвшиний хэлний мэдлэгтэй байх

-       Холбогдоххуультогтоомжийнмэдлэгтэй

Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуутал болно

-       Дипломны хуулбар

-       НД, ЭМДаатгалын хуулбар

 

-       99844864

-       83127262

 

 

 

 

 

 

 

 

хугацаагүй

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Дархан ЭМТ

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн эрүүл мэнд хариуцсан ажилтан

 

 

 

 

 

 

 • Эмчлэхүйлажиллагаанызөвшөөрөлтэй
 • Багааражиллахчадвартай
 • Харилцааныөндөрсоёлтой

Компьютерийнмэдлэгтэйбайх, хэрэглээнийпрограммыгашигладаг

 

 

 

 

Ажилдорохыгхүссэнөргөдөл

•           Мэргэжлийнүнэмлэх, диплом

•           Хувьхүнийталаархмэдээлэл

•           Иргэнийүнэмлэхийнхуулбар

 

 

 

 

91050918 93032155

 

 

 

2019.07.01