Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
ТӨВ АЙМГИЙН ЭМБ-УУДЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл

 

2019.01.14

Нэгжийн нэр 

Тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал, хугацаа

 Сул ажлын байрны

 

тоо

1

Алтанбулаг СЭМТ

 

 

 

Тавигдах шаардлага

- Мэргэжлийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн байх

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөртэй байх

- Багаар ажиллах болон ачаалал даах чадвартай байх

Бүрдүүлэх материал

-Мэргэжлийн чиглэлээр төгссөн их сургуулийн диплом, үнэмлэх

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Төрийн албан хаагчийн анкет, цээж зураг

Хугацаа

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл хугацаанд нээлттэй.

Лаборант, багийн эмч-2, эмийн санч, сувилагч

2

Аргалант СЭМТ

Сувилагч-2, НЭМА, лаборант

3

Архуст СЭМТ

Их эмч, эмийнсанч

4

Баян СЭМТ

Багийн эмч-2, сувилагч-1, НЭМА, эмийн санч

5

Баяндэлгэр СЭМТ

Багийнэмч, эмийн санч

6

Баян-Өнжүүл  СЭМТ

Ихэмч, эхбаригч, сувилагч-3, лаборант

7

Баянхангай СЭМТ

Сувилагч-2

 

Баянжаргалан СЭМТ

Их эмч, лаборант, багийн эмч

8

Баянцогт СЭМТ

Ихэмч, сувилагч-2, багийнэмч

9

Борнуур СЭМТ

Ихэмч, НЭМА, багийнэмч

10

Бүрэн СЭМТ

Багийнэмч

11

Дэлгэрхаан СЭМТ

Ихэмч, багийн эмч

12

Мөнгөнморьт СЭМТ

Багийнэмч

13

Сэргэлэн СЭМТ

Багийн эмч-2, лаборант

14

Заамар СЭМТ

Их эмч

15

Жаргалант СЭМТ

Их эмч-2

16

Сүмбэр СЭМТ

Ихэмч, сувилагч, багийн эмч, статистикч эмч, эмийн санч

17

Угтаал СЭМТ

Багийнэмч

18

Цээл СЭМТ

Их эмч, сувилагч, эх баригч, эмийн санч

19

Эрдэнэ СЭМТ

Ихэмч, сувилагч, эмийнсанч

20

Эрдэнэсант СЭМТ

Их эмч-1, Шүдний эмч-1, Сувилагч-2

21

БЗМӨЭМТөв СЭМТ

Сувилагч-4

22

АймгийнНэгдсэнэмнэлэг

 

 

АНЭ-ийн хүний нөөцийн ажилтан Ш.Буяндарь 70272294, 89212198 утсаар холбогдож мэдээлэл авна уу.

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл хугацаанд нээлттэй.

-     Нярайн эмч

-     Мэдээгүйжүүлгийн эмч

-     Сэхээн эрчимт эмчилгээний эмч

-     Яаралтай түргэн тусламжийн эмч

-     Халдвартын эмч /түр орон тоонд/

-     Эмгэг судлалын эмч

-     Лаборант – 1

-     Сувилагч -  10

23

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн газар

-          Хоол зүйч мэргэжилтэй, эмчилгээний хоол зүйчээр мэргэшсэн байх

-          Био-Анагаахын чиглэлээр сурч төгссөн, нян судлалын чиглэлээр мэргэшсэн байх

Хоол зүйч

 

 

Нян судлагч эмч

 

 

 

Эрүүл мэндийн салбарт байгаа дутагдалтай орон тоо – Ажлын байраар

Ажлын байрны нэр

Дутагдалтай орон тоо

1

Их эмч

-       Ерөнхий мэргэжлийн эмч-  13

-       Шүдний эмч - 1

-       Нярайн эмч- 1

-       Мэдээгүйжүүлгийн эмч - 1

-       Сэхээн эрчимт эмчилгээний эмч - 1

-       Яаралтай түргэн тусламжийн эмч - 1

-       Халдвартын эмч /түр орон тоонд/ - 1

-       Эмгэг судлалын их эмч – 1                             

20

2

Сувилагч

30

3

Багийн эмч

15

4

Эмийн санч

7

5

Эх баригч

2

6

Лаборант

5

7

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан

3

8

Статистикч эмч

1

9

Хоол зүйч

1

10

Нян судлагч эмч

1

Нийт орон тоо

85