Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-11-14-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн
2017-11-14-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн дахин шалгалтын  дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 9638 УХ89090697 Сүрьеэ судлал 92 Тэнцсэн 11/14/2017
2 9645 БЭ88010409 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
3 9631 МЮ82071702 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
4 9643 СЭ67123131 Сүрьеэ судлал 90 Тэнцсэн 11/14/2017
5 9639 НУ91081805 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
6 9642 ЗВ93022523 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
7 9632 ЕЮ89013021 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
8 9636 АО80072600 Сүрьеэ судлал 91 Тэнцсэн 11/14/2017
9 9637 РЮ90092706 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
10 9631 ЛА88108000 Сүрьеэ судлал 88 Тэнцсэн 11/14/2017
11 9646 ЕЭ81070664 Сүрьеэ судлал 92 Тэнцсэн 11/14/2017
12 9644 ЦЖ72010402 Сүрьеэ судлал 96 Тэнцсэн 11/14/2017
13 9632 ЕТ90031709 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
14 9640 ГЮ91081722 Сүрьеэ судлал 95 Тэнцсэн 11/14/2017
15 9635 СК83111503 Сүрьеэ судлал 93 Тэнцсэн 11/14/2017
16 9633 ИЮ90121005 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017
17 9634 МЖ88021201 Сүрьеэ судлал 89 Тэнцсэн 11/14/2017
18 9641 ИФ90091507 Сүрьеэ судлал 94 Тэнцсэн 11/14/2017