Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Комюьютер, дагалдах тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх Ёслолын ажиллагаа боллоо....

Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг – Эрүүл Мэндийн Газар нь Монголын Мянганы сорилтын сангийн  Эрүүл мэндийн төсөлтэй   2012-2013 онд хамтран ажиллах гэрээг  байгуулсан ба  уг гэрээний хүрээнд нийлүүлэгдэж буй компьютер, дагалдах тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх Ёслолын ажиллагаа 2012 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр ЗГХА-ЭМГ-ын хурлын зааланд болов.

Ёслолын ажиллагаанд ЗГХА-ЭМГ-ын Дэд дарга Ц.Хун, тус газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга Ц.Хандармаа, ММСС-ийн Эрүүл мэндийн төслийн Дэд захирал Б.Мөнхбат, ММСС-ийн Оролцогч талуудын хорооны гишүүн Ч.Сэмжидмаа, нар оролцлоо.

Мэдээлэл, програм хангамжийн  тоног төхөөрөмжүүд нь халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох,  мэдээлэл, сурталчилгааны мэдээний сангийн мэдээлэл, программ хангамжийг сайжруулах, сургалт сурталчилгааны материал, гарын авлагыг  боловсруулах, хувилж олшруулах, хэвлэх, халдварт бус өвчний илрүүлэг үзлэгийн бүртгэлийн мэдээллийн сан бий болгох, мэдээлэл цахим сүлжээгээр дамжуулан орон нутгийн эмч нарт сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зориулалттай юм.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР