Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-07-05-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-07-05-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 1101 ЧК64041327 Нүдний эмч 87 7/5/2017
2 1201 ЦГ65121804 Сэтгэцийн эмч   7/5/2017
3 1202 ХЖ87050101 Сэтгэцийн эмч 77 7/5/2017
4 1301 УЗ90061306 Хавдар судлалын эмч   7/5/2017
5 1501 ЦГ86070521 Чих хамар хоолойн эмч 89 7/5/2017
6 1604 ГД78091063 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 65 7/5/2017
7 1703 ХА83012668 Мэс заслын эмч   7/5/2017
8 1704 АД88092310 Мэс заслын эмч 78 7/5/2017
9 1705 ЦД88051497 Мэс заслын эмч   7/5/2017
10 1801 ХЖ82032714 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 85 7/5/2017
11 1901 ХЖ61122361 Мэдрэлийн эмч 76 7/5/2017
12 1902 УЮ88101102 Мэдрэлийн эмч 82 7/5/2017
13 1903 НА90050305 Мэдрэлийн эмч   7/5/2017
14 1904 ЧН86061020 Мэдрэлийн эмч 53 7/5/2017
15 2102 ХЗ68062707 Дүрс оношлогооны эмч   7/5/2017
16 2103 ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч   7/5/2017
17 2303 ЧЖ66090513 Дотрын эмч 74 7/5/2017
18 2304 УК89012682 Дотрын эмч 95 7/5/2017
19 2305 УП92012207 Дотрын эмч 73 7/5/2017
20 2306 ДЮ91012504 Дотрын эмч 69 7/5/2017
21 2307 МЬ74063003 Дотрын эмч 75 7/5/2017
22 2308 РГ83052118 Дотрын эмч 72 7/5/2017
23 2309 КЮ88092371 Дотрын эмч 71 7/5/2017
24 2310 ЙУ83110402 Дотрын эмч   7/5/2017
25 2311 УГ86072363 Дотрын эмч 73 7/5/2017
26 2505 ЧЗ64112066 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 76 7/5/2017
27 2506 ТЕ91060808 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   7/5/2017
28 2507 ЗЮ85083107 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 82 7/5/2017
29 2508 ЗИ86092408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 7/5/2017
30 2509 ДА85100501 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   7/5/2017
31 2510 ЦГ70030428 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 68 7/5/2017
32 2511 ЧЗ86111204 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 75 7/5/2017
33 2512 ЧА84120207 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   7/5/2017
34 2513 ХЛ63110208 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71 7/5/2017
35 2801 ЧЗ86082966 Анатомын эмгэг судлалын эмч   7/5/2017
36 2802 ГЮ86092406 Анатомын эмгэг судлалын эмч 90 7/5/2017
37 2901 МЮ73101661 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын эмч 66 7/5/2017
38 3336 ТА89031110 УАУ эмч   7/5/2017
39 3337 ВЭ85051401 УАУ эмч   7/5/2017
40 3338 УТ88061409 УАУ эмч 89 7/5/2017
41 3339 МК88110623 УАУ эмч 44 7/5/2017
42 3340 ЧТ87080283 УАУ эмч 79 7/5/2017
43 3341 УЗ89090664 УАУ эмч 73 7/5/2017
44 3342 СУ88071468 УАУ эмч   7/5/2017
45 3343 СЮ89030400 УАУ эмч   7/5/2017
46 3344 ХЗ85020704 УАУ эмч   7/5/2017
47 3345 УП88091685 УАУ эмч 90 7/5/2017
48 3346 ФБ88031605 УАУ эмч 64 7/5/2017
49 3347 ЛЖ81101429 УАУ эмч 97 7/5/2017
50 3348 ФД77042105 УАУ эмч 60 7/5/2017
51 3349 УП89030244 УАУ эмч 64 7/5/2017
52 3350 ОЮ86022505 УАУ эмч 88 7/5/2017
53 3351 ШУ89020201 УАУ эмч 67 7/5/2017
54 3352 УХ88041031 УАУ эмч   7/5/2017
55 3353 КЮ82112106 УАУ эмч 83 7/5/2017
56 3354 УЗ89010312 УАУ эмч 77 7/5/2017
57 3355 ЧЗ80072031 УАУ Их эмч 70 7/5/2017
58 3724 ФМ90100102 Сувилагч   7/5/2017
59 3725 ЧГ62121301 Сувилагч 85 7/5/2017
60 3726 ИП91070408 Сувилагч 59 7/5/2017
61 3727 ИИ83112469 Сувилагч 60 7/5/2017
62 3728 МА90111501 Сувилагч 45 7/5/2017
63 3729 ЕД81051961 Сувилагч 71 7/5/2017
64 3730 УХ90072568 Сувилагч 75 7/5/2017
65 3731 ЕЭ70042261 Сувилагч   7/5/2017
66 3732 УЕ63021761 Сувилагч 71 7/5/2017
67 3733 ИЮ92110604 Сувилагч   7/5/2017
68 3734 УП93033143 Сувилагч 59 7/5/2017
69 3735 АИ88121901 Сувилагч 85 7/5/2017
70 3736 РЛ82012706 Сувилагч 65 7/5/2017
71 3737 УЗ90111802 Сувилагч 69 7/5/2017
72 3738 УХ90020964 Сувилагч 69 7/5/2017
73 3739 УК88120905 Сувилагч 47 7/5/2017
74 3740 РД96042508 Сувилагч   7/5/2017
75 3741 ХЖ68032906 Сувилагч 60 7/5/2017
76 3742 ДЕ80122005 Сувилагч 71 7/5/2017
77 3743 ВЮ70111601 Сувилагч 82 7/5/2017
78 3744 ТК93062109 Сувилагч   7/5/2017
79 3745 ТК92052904 Сувилагч   7/5/2017
80 3746 АЮ91021905 Сувилагч 54 7/5/2017
81 3747 ЖЭ81110902 Сувилагч   7/5/2017
82 3748 БЕ87060500 Сувилагч   7/5/2017
83 3749 МН91022212 Сувилагч 69 7/5/2017
84 3750 ЧТ67032701 Сувилагч 57 7/5/2017
85 3751 ИЛ84042701 Сувилагч 63 7/5/2017
86 3752 ИВ75070806 Сувилагч   7/5/2017
87 3753 ДЛ86042500 Сувилагч 88 7/5/2017
88 3754 ВВ86123121 Сувилагч   7/5/2017
89 3755 ДЛ76072001 Сувилагч 63 7/5/2017
90 3756 ВМ90112000 Сувилагч   7/5/2017
91 3757 ОГ90091603 Сувилагч 71 7/5/2017
92 3758 ФВ91013146 Сувилагч 68 7/5/2017
93 3759 ТЕ94110308 Сувилагч 63 7/5/2017
94 3760 ЛИ90032863 Сувилагч 64 7/5/2017
95 3761 НУ77081507 Сувилагч 77 7/5/2017
96 3762 УШ92071886 Сувилагч 77 7/5/2017
97 3763 ИЮ90102979 Сувилагч 73 7/5/2017
98 3764 ТГ88102268 Сувилагч   7/5/2017
99 3765 ЧМ73111501 Сувилагч 70 7/5/2017
100 3766 МИ91010208 Сувилагч 65 7/5/2017
101 3767 ЧЕ65110421 Сувилагч 70 7/5/2017
102 3768 УЕ86051465 Сувилагч 67 7/5/2017
103 3769 ЧИ67030700 Сувилагч 41 7/5/2017
104 3770 УК90050879 Сувилагч   7/5/2017
105 3771 ИЮ88032100 Сувилагч 57 7/5/2017
106 3772 УК91091106 Сувилагч   7/5/2017
107 3773 ЧО87081508 Сувилагч 71 7/5/2017
108 3774 ЖМ89062362 Сувилагч 61 7/5/2017
109 3775 РВ89081007 Сувилагч 80 7/5/2017
110 3776 УК90011803 Сувилагч 52 7/5/2017
111 3777 ОА90120827 Сувилагч 79 7/5/2017
112 3778 ДЭ75043000 Сувилагч 65 7/5/2017
113 3779 ИБ83120903 Сувилагч 69 7/5/2017
114 3780 УЗ89052746 Сувилагч 40 7/5/2017
115 3781 СЕ67101504 Сувилагч 52 7/5/2017
116 3782 ПБ89080483 Сувилагч 74 7/5/2017
117 3783 ПБ89031268 Сувилагч 71 7/5/2017
118 3784 ДИ95061606 Сувилагч 38 7/5/2017
119 3785 ВЙ87010302 Сувилагч 67 7/5/2017
120 3786 ЛЙ90120661 Сувилагч 66 7/5/2017
121 3787 СЛ91112920 Сувилагч 75 7/5/2017
122 3788 ЧП72091507 Сувилагч 85 7/5/2017
123 3789 УШ91060231 Сувилагч   7/5/2017
124 3790 НЭ95072703 Сувилагч 61 7/5/2017
125 4017 ОЮ89040704 Эх баригч 85 7/5/2017
126 4018 ЛЙ94101245 Эх баригч 65 7/5/2017
127 4019 КН91061106 Эх баригч 82 7/5/2017
128 4020 ВЙ88041707 Эх баригч   7/5/2017
129 4021 ЖВ91082119 Эх баригч 76 7/5/2017
130 4022 РЙ74102328 Эх баригч 83 7/5/2017
131 4023 ЕЭ91081019 Эх баригч 57 7/5/2017
132 4024 ГП91010200 Эх баригч 63 7/5/2017
133 4025 РЭ85082401 Эх баригч 81 7/5/2017
134 4026 СЖ91082401 Эх баригч 28 7/5/2017
135 4027 АЗ91072307 Эх баригч 65 7/5/2017
136 4028 НТ92031901 Эх баригч 56 7/5/2017
137 4029 РТ88121768 Эх баригч   7/5/2017
138 4466 ЖЭ88120966 Эм найруулагч 68 7/5/2017
139 4467 ИБ85072501 Эм найруулагч 91 7/5/2017
140 4468 УД89070526 Эм найруулагч 40 7/5/2017
141 4469 СЭ92081908 Эм найруулагч 69 7/5/2017
142 4470 ГИ81031401 Эм найруулагч 89 7/5/2017
143 4471 ПЮ68103060 Эм найруулагч   7/5/2017
144 4472 ЖА88100967 Эм найруулагч 94 7/5/2017
145 4473 АВ86110804 Эм найруулагч   7/5/2017
146 4474 ФД66030802 Эм найруулагч 93 7/5/2017
147 4475 ГМ90062908 Эм найруулагч   7/5/2017
148 4476 ДЗ89090121 Эм найруулагч 50 7/5/2017
149 4477 ИЛ90112202 Эм найруулагч 44 7/5/2017
150 4478 МА81100300 Эм найруулагч 71 7/5/2017
151 4479 ЖА89121167 Эм найруулагч 42 7/5/2017
152 4480 УХ91032814 Эм найруулагч   7/5/2017
153 4481 ХН84091462 Эм найруулагч 42 7/5/2017
154 4482 МБ63123003 Эм найруулагч 83 7/5/2017
155 4483 ЦГ66041506 Эм найруулагч 85 7/5/2017
156 4484 ИП78010161 Эм найруулагч 81 7/5/2017
157 4485 МА84121601 Эм найруулагч   7/5/2017
158 4486 ЖЭ90042961 Эм найруулагч 45 7/5/2017
159 4487 ЧИ77011562 Эм найруулагч 67 7/5/2017
160 4488 СР73092101 Эм найруулагч 49 7/5/2017
161 4489 СР74070408 Эм найруулагч   7/5/2017
162 4490 УГ69040829 Эм найруулагч 62 7/5/2017
163 4491 УЕ81052067 Эм найруулагч   7/5/2017
164 4492 ЙС83031405 Эм найруулагч 74 7/5/2017
165 4493 ОА89030303 Эм найруулагч   7/5/2017
166 4494 РЭ80040163 Эм найруулагч 74 7/5/2017
167 4495 СА90071107 Эм найруулагч 35 7/5/2017
168 4496 УС71112303 Эм найруулагч 82 7/5/2017
169 4497 ЗП88041104 Эм найруулагч   7/5/2017
170 4498 ХБ59020905 Эм найруулагч 44 7/5/2017
171 4499 ХБ80071015 Эм найруулагч 31 7/5/2017
172 4500 АР76111406 Эм найруулагч   7/5/2017
173 4501 ЗЮ91070401 Эм найруулагч 37 7/5/2017
174 4502 ДА76072609 Эм найруулагч 66 7/5/2017
175 4503 УЗ91092107 Эм найруулагч   7/5/2017
176 4504 ЕЭ78061960 Эм найруулагч 42 7/5/2017
177 4505 ОЮ74051104 Эм найруулагч 89 7/5/2017
178 4506 ВЕ61021001 Эм найруулагч 88 7/5/2017
179 4507 ЧП64032469 Эм найруулагч 59 7/5/2017
180 4508 ДА81090906 Эм найруулагч 89 7/5/2017
181 4509 ОЗ89051301 Эм найруулагч   7/5/2017
182 4510 ЙГ94081201 Эм найруулагч 49 7/5/2017
183 4511 ЧП86021236 Эм найруулагч   7/5/2017
184 4512 УХ92042424 Эм найруулагч 43 7/5/2017
185 4513 ДБ88121256 Эм найруулагч   7/5/2017
186 4514 РЮ86051804 Эм найруулагч 84 7/5/2017
187 4515 АЭ76042000 Эм найруулагч 89 7/5/2017
188 4516 КЛ91020901 Эм найруулагч 56 7/5/2017
189 4517 ЧБ87102004 Эм найруулагч   7/5/2017
190 4518 ИЦ85070303 Эм найруулагч 34 7/5/2017
191 4519 ХГ68021802 Эм найруулагч 60 7/5/2017
192 4520 УШ91082321 Эм найруулагч 62 7/5/2017
193 4521 НЫ91082604 Эм найруулагч 35 7/5/2017
194 4522 ЗЮ82103001 Эм найруулагч 46 7/5/2017
195 4523 ГЮ88021408 Эм найруулагч 66 7/5/2017
196 4524 ЛЕ82072206 Эм найруулагч 36 7/5/2017
197 4525 ПБ88072261 Эм найруулагч   7/5/2017
198 4526 ХЛ67062121 Эм найруулагч 53 7/5/2017
199 4527 ДЮ91011107 Эм найруулагч 59 7/5/2017
200 4528 ЖЯ73092861 Эм найруулагч 75 7/5/2017
201 4529 ОИ87112407 Эм найруулагч 75 7/5/2017
202 4530 ЖЛ74102001 Эм найруулагч 76 7/5/2017
203 4531 ПД90060160 Эм найруулагч 43 7/5/2017
204 4532 БГ66062532 Эм найруулагч   7/5/2017
205 4533 НН92010307 Эм найруулагч 59 7/5/2017
206 4647 РЕ87081960 Бага эмч 60 7/5/2017
207 4648 ЙЮ91022811 Бага эмч 73 7/5/2017
208 4649 УШ91042202 Бага эмч 59 7/5/2017
209 4650 ГЙ77110403 Бага эмч 73 7/5/2017
210 4651 МТ91092000 Бага эмч 58 7/5/2017
211 4652 ПЖ74121000 Бага эмч 67 7/5/2017
212 4653 ЧМ76010201 Бага эмч 59 7/5/2017
213 4654 ДЖ77112404 Бага эмч 85 7/5/2017
214 4655 КЖ89073016 Бага эмч   7/5/2017
215 4656 ЙЮ89082928 Бага эмч 59 7/5/2017
216 4657 РЗ89020100 Бага эмч 63 7/5/2017
217 4658 ЛЕ79112008 Бага эмч   7/5/2017
218 4659 ЙЖ72122805 Бага эмч   7/5/2017
219 4660 ТБ87041983 Бага эмч   7/5/2017
220 4661 ЦГ71012402 Бага эмч 56 7/5/2017
221 4662 БЛ76032805 Бага эмч   7/5/2017
222 4663 МЮ95040101 Бага эмч   7/5/2017
223 4664 АЮ91020229 Бага эмч 60 7/5/2017
224 4804 МЗ83111507 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 90 7/5/2017
225 4805 ХИ68032773 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   7/5/2017
226 4806 ИЮ87061167 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   7/5/2017
227 4807 АН97121301 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 51 7/5/2017
228 7003 ЙЮ93051907 Уламжлалт анагаахын их эмч 67 7/5/2017
229 8203 МН92122208 Уламжлалт анагаахын сувилагч 72 7/5/2017
230 8204 ОН94061515 Уламжлалт анагаахын сувилагч 65 7/5/2017
231 8205 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч   7/5/2017
232 8206 ИБ93112229 Уламжлалт анагаахын сувилагч   7/5/2017
233 8207 ОО96041606 Уламжлалт анагаахын сувилагч 52 7/5/2017
234 8208 ОЮ96112341 Уламжлалт анагаахын сувилагч 60 7/5/2017
235 8209 ВО94121807 Уламжлалт анагаахын сувилагч 66 7/5/2017
236 8210 ОМ94090509 Уламжлалт анагаахын сувилагч 69 7/5/2017
237 8211 ПО95080107 Уламжлалт анагаахын сувилагч 63 7/5/2017
238 8212 ЕЮ89112485 Уламжлалт анагаахын сувилагч 76 7/5/2017
239 8801 УП91012309 Нярай судлал 83 7/5/2017
240 9001 ТК88092103 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 55 7/5/2017
241 9002 ХП86051471 Мэс заслын эмч 77 7/5/2017