Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2012 оны 6-р сарын 25-ны өдөр Зөвшөөрлийн дахин шалгалтын дүн

12 оны 6-р сарын 25-ны өдөр Зөвшөөрлийн дахин шалгалтад орсон мэргэжилтний нэрс, дүн

Мэргэжил

Сургууль

Код

Дүн

 1.  

Ерөнхий эмч

ЭМШУИС

4001

66

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4002

70

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4003

59

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4004

78

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4005

64

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4006

64

 1.  

Ерөнхий эмч

Этүгэн

4007

63

 1.  

Ерөнхий эмч

ДГА

4008

75

 1.  

Ерөнхий эмч

Этүгэн

4009

55

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4010

75

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4011

55

 1.  

Ерөнхий эмч

ЭМШУИС

4012

84

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4013

57

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4014

58

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4015

77

 1.  

Ерөнхий эмч

Этүгэн

4016

56

 1.  

Ерөнхий эмч

Этүгэн

4017

63

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4018

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

Этүгэн

4019

75

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4020

59

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4021

71

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4022

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4023

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

ДГА

4024

77

 1.  

Ерөнхий эмч

ДГА

4025

68

 1.  

Ерөнхий эмч

Этүгэн

4026

55

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4027

79

 1.  

Ерөнхий эмч

ДГА

4028

79

 1.  

Ерөнхий эмч

Ач

4029

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

ДГА

4030

81

 1.  

Ерөнхий эмч

ЭМШУИС

4031

86

 1.  

Ерөнхий эмч

ЭМШУИС

4032

73

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

5000

63

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2001

69

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2002

75

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2003

67

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2004

79

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2005

72

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2006

72

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2007

67

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2008

79

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2009

62

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2010

80

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2011

68

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2012

78

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2013

71

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2014

69

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2015

79

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2016

72

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2017

66

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2018

74

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2019

72

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2020

76

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2021

Ороогүй

 1.  

НАСС

ЭМШУИС

2022

Ороогүй

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3001

69

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3002

Ороогүй

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3003

77

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3004

Ороогүй

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3005

60

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3006

57

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3007

56

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3008

60

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3009

63

 1.  

УАУ-ны эмч

ЭМШУИС

3010

63

 1.  

Эм зүйч

Монос

1001

59

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1002

59

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1003

61

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1004

60

 1.  

Эм зүйч

Монос

1005

38

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1007

57

 1.  

Эм зүйч

Монос

1008

50

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1009

83

 1.  

Эм зүйч

Монос

1010

69

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1011

69

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1012

78

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1013

68

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1014

55

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1015

62

 1.  

Эм зүйч

Монос

1016

47

 1.  

Эм зүйч

Монос

1017

59

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1018

54

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1019

70

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1020

63

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1021

Ороогүй

 1.  

Эм зүйч

Монос

1022

60

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1023

54

 1.  

Эм зүйч

Монос

1024

54

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1025

55

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1026

66

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1027

76

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1028

78

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1029

42

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1030

77

 1.  

Эм зүйч

Монос

1031

45

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1032

82

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1033

75

 1.  

Эм зүйч

Монос

1034

67

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1035

58

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1036

58

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1037

67

 1.  

Эм зүйч

Монос

1038

53

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1039

76

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1040

65

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1041

59

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1042

72

 1.  

Эм зүйч

Монос

1043

57

 1.  

Эм зүйч

Монос

1044

42

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1045

60

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1046

76

 1.  

Эм зүйч

Монос

1047

69

 1.  

Эм зүйч

Монос

1048

61

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1049

38

 1.  

Эм зүйч

Монос

1050

64

 1.  

Эм зүйч

Монос

1051

69

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1052

55

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1053

64

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1054

63

 1.  

Эм зүйч

Монос

1055

57

 1.  

Эм зүйч

Монос

1056

81

 1.  

Эм зүйч

Монос

1057

74

 1.  

Эм зүйч

Монос

1058

69

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1059

75

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1060

71

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1061

70

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1062

71

 1.  

Эм зүйч

Монос

1063

34

 1.  

Эм зүйч

Монос

1064

71

 1.  

Эм зүйч

Монос

1065

60

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1066

51

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1067

66

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1068

64

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1069

78

 1.  

Эм зүйч

Монос

1070

63

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1071

74

 1.  

Эм зүйч

Монос

1072

65

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1073

79

 1.  

Эм зүйч

Монос

1074

67

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1075

76

 1.  

Эм зүйч

Монос

1076

34

 1.  

Эм зүйч

Монос

1077

Ороогүй

 1.  

Эм зүйч

ЭМШУИС

1078

76

 1.  

Эм зүйч

Этүгэн

1079

64

 1.  

Эм зүйч

Монос

1080

65

 1.  

Эм зүйч

Монос

1081

65

 1.  

Эм зүйч

Монос

5001

81

 1.  

Бага эмч

Дархан

1001

41

 1.  

Бага эмч

Дархан

1002

63

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1003

Ороогүй

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1004

63

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1005

60

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1006

46

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1007

56

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1008

62

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1009

64

 1.  

Бага эмч

Дархан

1010

69

 1.  

Бага эмч

ДГА

1011

65

 1.  

Бага эмч

ДГА

1012

72

 1.  

Бага эмч

Дархан

1013

59

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1014

55

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1015

62

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1016

60

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1017

58

 1.  

Бага эмч

ДГА

1018

72

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1019

48

 1.  

Бага эмч

Дархан

1020

62

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1021

66

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1022

63

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1023

65

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1024

55

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1025

61

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1026

61

 1.  

Бага эмч

Дархан

1027

Ороогүй

 1.  

Бага эмч

ДГА

1028

59

 1.  

Бага эмч

ДГА

1029

72

 1.  

Бага эмч

Дархан

1030

59

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

1031

61

 1.  

Бага эмч

Дорноговь

1032

75

 1.  

Эх баригч

Энэрэл

2001

72

 1.  

Эх баригч

ДГА

2002

62

 1.  

Эх баригч

ДГА

2003

66

 1.  

Эх баригч

ДГА

2004

68

 1.  

Эх баригч

ДГА

2005

61

 1.  

Эх баригч

ЭМТС

2006

65

 1.  

Эх баригч

ДГА

2007

44

 1.  

Эх баригч

ДГА

2008

74

 1.  

Эх баригч

ЭМТС

2009

79

 1.  

Эх баригч

ЭМТС

2010

70

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3001

82

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3002

49

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3003

63

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3004

51

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3005

55

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3006

65

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3007

58

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3008

78

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3009

62

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3010

63

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3011

63

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3012

76

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3013

38

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3014

66

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3015

74

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3016

50

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3017

62

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3018

58

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3019

Ороогүй

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3020

69

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3021

57

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3022

Ороогүй

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3023

65

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3024

66

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3025

49

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3026

42

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3027

58

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3028

75

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3029

71

 1.  

ЭББЭ

Энэрэл

3030

73

 1.  

Эм найруулагч

ЭМТС

5001

70

 1.  

Эм найруулагч

ЭМТС

5002

71

 1.  

Сувилагч

Энэрэл

4001

64

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4002

68

 1.  

Сувилагч

Энэрэл

4003

63

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4004

59

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4005

60

 1.  

Сувилагч

Энэрэл

4006

30

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4007

57

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4008

52

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4009

58

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4010

58

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4011

64

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4012

71

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4013

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

Энэрэл

4014

62

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4015

49

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4016

50

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4017

55

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4018

48

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4019

67

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4020

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4021

45

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4022

58

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4023

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

ДГА

4024

62

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4025

55

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4026

62

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4027

57

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4028

52

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4029

74

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4030

55

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4031

46

 1.  

Сувилагч

Улаанбаатар

4032

64

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4033

58

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4034

67

 1.  

Сувилагч

Энэрэл

4035

50

 1.  

Сувилагч

Энэрэл

4036

58

 1.  

Сувилагч

ЭМТС

4037

64

 1.  

Бага эмч

ЭМТС

4038

58