Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар 38 084 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 29 төрөлтөөр буюу 0.1 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 38 361 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 50 хүүхдээр буюу 0.1 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 19 596 буюу 51.1 хувь нь хүү, 18 765 буюу 48.9 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 9 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.5 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 521 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 13.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 632 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 16.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 18 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 8 523 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 7 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 5 153 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 3 370 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар 26 төрлийн 22 783 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 70.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 958 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.7-оор нэмэгдсэн байна.
“ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ЁС ЗҮЙН ГОРИМ” СЭДЭВТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛА

“ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ЁС ЗҮЙН ГОРИМ”

 СЭДЭВТ ҮЗҮҮЛЭХ  СУРГАЛТ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

 

ЭМХТ-өөс үндсэн мэргэшлийн сургалтад суралцаж буй эмч нарын ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Резидент эмч нарын ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах нь” нэг сарын аяныг 2017 оны 1 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байгаа билээ.

Аяны хүрээнд 2017 оны 02 сарын 03-ны өдрийн 14.00 цагт Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн горим” сэдэвт үзүүлэх сургалт зохион байгуулна. 

Үзүүлэх сургалт нь  үндсэн мэргэжлийн сургалтад суралцагч резидент эмч нарын мэдлэгийн түвшинг ахиулах, бататгах, ёс зүйн журам, горимыг баримталж хэвшүүлэх, хандлагыг төлөвшүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцан суралцах, туршлага судлахад чиглэгдэх болно.

Үзүүлэх сургалтад сургалт эрхлэгч 16 байгууллагын сургалтын алба, резидент эмч нарын төлөөлөл оролцоно.

Үзүүлэх сургалтын үеэр:  

  1. АХА тэмцээн,
  2. Эмнэлгийн мэргэжилтний хувийн хамгаалах уламжлалт болон 1 удаагийн хувцас хэрэглэлийн загвар хэмжээ, өнгө үзэмж, зааврын дагуу өмсөж тайлах  үзүүлбэр,

Эмнэлгийн мэргэжилтний үйлчлүүлэгчтэй харилцах, эмнэлгийн мэргэжилтэн өөр хоорондоо харилцах  харилцаанд үүсч байсан нотолгоо бүхий тохиолдлоор хэлэлцүүлэг хийх арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана.