Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016-12-14-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтанд тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд материалаа 2016.12.15-нд 10:00-18:00 цагийн хооронд ЭМХТ-ийн II байрны 209 тоотод авч ирж өгнө үү. 

Бүрдүүлэх материал:

1. Өргөдлийн маягт /www.chd.mohs.mn сайтны “Зөвшөөрөл авах, хүсэлт гаргах, өргөдлийн маягт татаж авах” баннар даран татаж авч бөглөнө/

2. Дипломын хуулбар /гадаад бол орчуулж баталгаажуулсан, Үндсэн мэргэшлийн диплом/

3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл лавлагаа

4. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь /сүүлийн 2 сарын хугацаанд авахуулсан, албан хувцастай /

5. Хугацаа дууссан зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /анх удаа шалгалтанд орж байгаа бол шаардлагагүй/

6. 2 жилийн хугацаатай зөвшөөрлийг 5 жилээр сунгаж байгаа их эмч нар

  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • Ажиллаж буй байгууллагын тодорхойлолт

7. Тэмдэгтийн хураамж

  • 2 жилийн зөвшөөрөл авах Хүний их эмч нар                                                   – 10,000 төгрөг
  •   5 жилийн зөвшөөрөл авах /Хүний их эмч, УАУ их эмч, Шүдний эмч, Эм зүйч, Бага эмч, Эх баригч, Эм найруулагч, Сувилагч нар/                                                                                   – 5,000 төгрөг төлнө.

 

Хүлээн авах банк:                                                            Улаанбаатар хотын банк

Хүлээн авах байгууллага:                                                  СБД.УТХ орон нутгийн төсөв

Гүйлгээний утга:                                                              Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 9086331

Зориулалт:                                                                      Тэмдэгтийн хураамж/овог, нэр, РД/

Дансны дугаар:                                                                2611192214

 

Код Регистр Мэргэжил Оноо  
1 3031 УЗ62070701 Бага эмч 61 Тэнцээгүй
2 3032 ОР73052001 Бага эмч Ирээгүй  
3 3033 ЕВ75030117 Бага эмч Ирээгүй  
4 3034 ЕУ91030609 Бага эмч 65 Тэнцээгүй
5 3035 ОА92061407 Бага эмч 25 Тэнцээгүй
6 3036 ЙК82030104 Бага эмч Ирээгүй  
7 3037 ЙЕ80080202 Бага эмч Ирээгүй  
8 3038 БВ90092442 Бага эмч Ирээгүй  
9 3039 НЙ83092200 Бага эмч Ирээгүй  
10 3040 МТ89072404 Бага эмч Ирээгүй  
11 3041 СЙ91041031 Бага эмч 70 Тэнцсэн
12 3042 ЧС74100907 Бага эмч 39 Тэнцээгүй
13 3043 ОГ86021902 Бага эмч 60 Тэнцээгүй
14 3044 УШ91042202 Бага эмч Ирээгүй  
15 3045 ЕЭ69063062 Бага эмч 72 Тэнцсэн
16 3046 ЛБ78110748 Бага эмч 62 Тэнцээгүй
17 3047 МЗ89111981 Бага эмч 46 Тэнцээгүй
18 3312 НФ86091108 УАУ эмч 88 Тэнцсэн
19 3313 ЙП93040418 УАУ эмч 75 Тэнцсэн
20 3314 ОЕ91122200 УАУ эмч 72 Тэнцсэн
21 3315 ЖЯ87013173 УАУ эмч 80 Тэнцсэн
22 3316 ХГ81120305 УАУ эмч 89 Тэнцсэн
23 3317 УХ90052489 УАУ эмч 78 Тэнцсэн
24 3318 СЖ90062213 УАУ эмч 73 Тэнцсэн
25 3319 ЛЛ88020570 УАУ эмч 89 Тэнцсэн
26 3320 УЗ88070207 УАУ эмч Ирээгүй  
27 3321 ГЮ78012479 УАУ эмч 89 Тэнцсэн
28 3322 ВГ78021500 УАУ эмч Ирээгүй  
29 3323 УП92061302 УАУ эмч Ирээгүй  
30 3324 ТЖ75011105 УАУ эмч 80 Тэнцсэн
31 3325 ХП78040267 УАУ эмч 93 Тэнцсэн
32 3326 ГЖ86011841 УАУ эмч 89 Тэнцсэн
33 3327 ИН81102904 УАУ эмч 80 Тэнцсэн
34 3328 КЮ82112106 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй
35 3329 РЭ72050702 УАУ эмч Ирээгүй  
36 3330 ХП69053011 УАУ эмч 46 Тэнцээгүй
37 3653 ДЭ75043000 Сувилагч 47 Тэнцээгүй
38 3654 ЦД69090562 Сувилагч 81 Тэнцсэн
39 3655 ЗГ91052505 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
40 3656 ДЮ88111171 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
41 3657 ШУ91111501 Сувилагч 77 Тэнцсэн
42 3658 ЕЭ70042261 Сувилагч Ирээгүй  
43 3659 ДД85101308 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
44 3660 МЗ87061180 Сувилагч 72 Тэнцсэн
45 3661 ОЮ74022568 Сувилагч 76 Тэнцсэн
46 3662 ЧМ73111501 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
47 3663 ПБ78052008 Сувилагч 77 Тэнцсэн
48 3664 УИ91060201 Сувилагч Ирээгүй  
49 3665 РЭ88092500 Сувилагч 41 Тэнцээгүй
50 3666 МБ86062915 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
51 3667 АН91121803 Сувилагч 74 Тэнцсэн
52 3668 ХИ71032666 Сувилагч 75 Тэнцсэн
53 3669 ЖЭ90073066 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
54 3670 ВК92052811 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
55 3671 РЙ94030311 Сувилагч Ирээгүй  
56 3672 УД94052103 Сувилагч 38 Тэнцээгүй
57 3673 СБ90090603 Сувилагч Ирээгүй  
58 3674 ЦЗ70061360 Сувилагч 76 Тэнцсэн
59 3675 ЖЛ86102900 Сувилагч 72 Тэнцсэн
60 3676 ГЗ87061328 Сувилагч 77 Тэнцсэн
61 3677 УА95042301 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
62 3678 НА93092400 Сувилагч Ирээгүй  
63 3679 НМ91052605 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
64 3680 УК89082141 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
65 3681 ИГ77011708 Сувилагч 70 Тэнцсэн
66 3682 ГЮ65060101 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
67 3683 ГИ85083007 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
68 3684 ЦЗ64061504 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
69 3685 БЮ89120300 Сувилагч 46 Тэнцээгүй
70 3686 АВ85121502 Сувилагч Ирээгүй  
71 3687 ЖМ86061562 Сувилагч Ирээгүй  
72 3688 УШ91060231 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
73 3689 ИО79102907 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
74 3690 ТК93062109 Сувилагч Ирээгүй  
75 3691 ТК92052904 Сувилагч Ирээгүй  
76 3692 ПЖ87112002 Сувилагч 81 Тэнцсэн
77 3693 СД89090609 Сувилагч 84 Тэнцсэн
78 3694 АЮ76091164 Сувилагч Ирээгүй  
79 3695 ГЖ88041401 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
80 3696 ЕД81051961 Сувилагч Ирээгүй  
81 3697 КЮ86111800 Сувилагч Ирээгүй  
82 3698 ГЖ84071507 Сувилагч 38 Тэнцээгүй
83 3699 ФМ70103046 Сувилагч Ирээгүй  
84 3700 УД71031008 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
85 3701 РБ89081007 Сувилагч Ирээгүй  
86 3702 ЖЭ77061501 Сувилагч 80 Тэнцсэн
87 3703 ЦЕ77101004 Сувилагч 79 Тэнцсэн
88 3704 ББ69111808 Сувилагч 40 Тэнцээгүй
89 3705 ЙГ92043001 Сувилагч 39 Тэнцээгүй
90 3706 ЧК72051501 Сувилагч Ирээгүй  
91 3707 АВ69071300 Сувилагч 71 Тэнцсэн
92 3708 ЦВ62091906 Сувилагч Ирээгүй  
93 3709 НФ83072903 Сувилагч 78 Тэнцсэн
94 4437 МЭ88081001 Эм найруулагч Ирээгүй  
95 4438 ЦВ85121212 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн
96 4439 НФ87042601 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй
97 4440 ДМ78052206 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй
98 4441 ИС82012409 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй
99 4442 ДВ83062208 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй
100 4443 МО81041708 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй
101 4444 ЙЮ90090804 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй
102 4445 ЧО68013003 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
103 4446 ЧЙ69050201 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн
104 4447 ВМ67010509 Эм найруулагч Ирээгүй  
105 4448 ИЮ75100507 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй
106 4449 ЙЮ73011208 Эм найруулагч Ирээгүй  
107 4450 ЛМ90122902 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн
108 4451 ЙВ79122902 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй
109 4452 ТГ84092476 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
110 4453 УС82051320 Эм найруулагч Ирээгүй  
111 4454 ЛН90061900 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй
112 4455 ДБ84051808 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй
113 4456 ЦЗ76032603 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй
114 4457 ИЭ72031806 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй
115 4458 ЖВ74062601 Эм найруулагч Ирээгүй  
116 4459 ИЗ88081401 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй
117 4460 ОД79091801 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй
118 4461 УМ89112229 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй
119 4462 АС80011103 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй
120 4463 ИЦ81081109 Эм найруулагч Ирээгүй  
121 4464 УЕ74083166 Эм найруулагч Ирээгүй  
122 4465 НТ74031008 Эм найруулагч Ирээгүй  
123 4466 НЧ80120601 Эм найруулагч 40 Тэнцээгүй
124 4467 АК90052213 Эм найруулагч Ирээгүй  
125 4468 НО82101361 Эм найруулагч Ирээгүй  
126 4469 ВЕ80050401 Эм найруулагч Ирээгүй  
127 4470 ТБ85061468 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй
128 4471 НЬ60112662 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн
129 4472 ТК84032401 Эм найруулагч Ирээгүй  
130 4473 ВЕ71071403 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй
131 4474 ВМ77010503 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй
132 4701 ЙП93071401 УЭБЭ 37 Тэнцээгүй
133 4803 РМ84031308 УЭС 40 Тэнцээгүй
134 4804 ИЭ88060511 УЭС 90 Тэнцсэн
135 5303 РЖ92052608 Сувилагч 75 Тэнцсэн
136 5304 ЖМ93111601 Сувилагч Ирээгүй  
137 5305 ЙП95090700 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
138 5306 ЖЯ92040405 Сувилагч 57 Тэнцээгүй
139 5307 ЙМ93072626 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
140 5308 ЖЛ94030504 Сувилагч Ирээгүй  
141 5309 ОА91020609 Сувилагч 50 Тэнцээгүй
142 5310 ОО92011505 Сувилагч 73 Тэнцсэн
143 5311 УХ92080969 Сувилагч 35 Тэнцээгүй
144 5312 ХИ86072280 Сувилагч 72 Тэнцсэн
145 5313 ПГ94032903 Сувилагч 72 Тэнцсэн
146 5314 СЭ88022005 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
147 5315 ПЭ90081806 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
148 5316 НЩ94042209 Сувилагч 70 Тэнцсэн
149 5317 НЩ94071301 Сувилагч 53 Тэнцээгүй
150 5318 УЗ88100841 Сувилагч Ирээгүй  
151 5319 ЖВ93061704 Сувилагч Ирээгүй  
152 5320 МО93041002 Сувилагч 45 Тэнцээгүй
153 5321 РЮ88022580 Сувилагч Ирээгүй  
154 5322 ИС91120200 Сувилагч 70 Тэнцсэн
155 5323 РЭ88040965 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
156 5324 НУ94041705 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
157 5325 ИН87110606 Сувилагч Ирээгүй  
158 5326 ГЁ93052808 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
159 5327 УШ96071927 Сувилагч 74 Тэнцсэн
160 5328 НЭ91101105 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
161 5329 БЮ91040407 Сувилагч Ирээгүй  
162 5330 АВ91042307 Сувилагч Ирээгүй  
163 5331 СН95121302 Сувилагч 74 Тэнцсэн
164 5332 ЛД95102306 Сувилагч 72 Тэнцсэн
165 5333 УЗ94041508 Сувилагч Ирээгүй  
166 5556 ЗЕ87120908 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн
167 6973 ДС86092207 УАУ эмч 30 Тэнцээгүй
168 7000 ОЮ90051916 Бага эмч 79 Тэнцсэн
169 7001 ИЛ89062521 Бага эмч 81 Тэнцсэн
170 7007 ОЮ92081110 УАУ эмч Ирээгүй  
171 7008 ДЮ88030241 УАУ эмч 86 Тэнцсэн
172 7009 ГЗ92072601 УАУ эмч 72 Тэнцсэн
173 7010 АЙ93072318 УАУ эмч 78 Тэнцсэн
174 7011 УХ90061014 УАУ эмч 43 Тэнцээгүй
175 7012 ЧК84121208 УАУ эмч Ирээгүй  
176 7013 УХ94060921 УАУ эмч 41 Тэнцээгүй
177 7014 УЗ93041804 УАУ эмч 77 Тэнцсэн
178 7017 ВР93032001 УАУ эмч 79 Тэнцсэн
179 7018 ВВ90022408 УАУ эмч 80 Тэнцсэн
180 7019 УШ92082920 УАУ эмч Ирээгүй  
181 8007 КЕ91052517 Бага эмч 46 Тэнцээгүй
182 8009 ГИ93082002 Бага эмч 41 Тэнцээгүй
183 8106 ОЕ92080703 УЭБЭ Ирээгүй  
184 8604 МЗ89101463 Эм найруулагч Ирээгүй  
185 8605 ИЛ94102908 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй
186 8606 ДЮ65122808 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн
187 9000 ЙЭ92010602 Сувилагч 72 Тэнцсэн
188 9001 ХД62121605 Сувилагч 73 Тэнцсэн
189 9501 ХН68050108 Сувилагч 76 Тэнцсэн
190 9701 СА80052701 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн
191 9702 ПМ88073109 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн
192 9703 ЧЕ85022504 Бага эмч 75 Тэнцсэн