Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2016.09.23-ны өдрийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дү

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтанд тэнцсэн мэргэжилтнүүд Лхагва, Пүрэв гарагт ЭМХТ-ийн 2-р байрны 209 тоотод материалаа авч ирж өгнө үү. Материалаа бүрдүүлж өгөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарахгүй болохыг анхааруулж байна.

Код Регистр № Мэргэжил Оноо  
1 1205 ЖЯ88101481 Насс 84 тэнцсэн
2 1206 ВК87072312 Насс 82 тэнцсэн
3 1207 ЧЛ83122467 Насс 87 тэнцсэн
4 1208 УК88121248 Насс 79 тэнцсэн
5 1209 ГЮ72012817 Насс 71 тэнцсэн
6 1210 ЕЕ86111705 Насс 77 тэнцсэн
7 1211 КК88091501 Насс 83 тэнцсэн
8 1212 ЙЖ85051404 Насс 80 тэнцсэн
9 1214 ОИ87090704 Насс 82 тэнцсэн
10 1215 ВИ84010403 Насс 81 тэнцсэн
11 1216 ОЮ74020526 Насс 86 тэнцсэн
12 1217 ДЮ81082763 Насс 75 тэнцсэн
13 1218 ДЮ88080200 Насс 73 тэнцсэн
14 1220 ТЗ83111109 Насс 70 тэнцсэн
15 1221 УП89022402 Насс 73 тэнцсэн
16 1222 ЦВ78032379 Насс 71 тэнцсэн
17 1224 СЭ88070706 Насс 78 тэнцсэн
18 1226 ТЗ89052681 Насс 77 тэнцсэн
19 1227 ЛЮ87091061 Насс 82 тэнцсэн
20 1229 УП89031091 Насс 77 тэнцсэн
21 1230 ЦА78111203 Насс 84 тэнцсэн
22 1231 ШУ88053105 Насс 72 тэнцсэн
23 1233 ШУ88081181 Насс 80 тэнцсэн
24 7306 УК90090321 Насс 80 тэнцсэн
25 7307 УХ91121542 Насс 77 тэнцсэн
26 7309 ХВ87010904 Насс 83 тэнцсэн
27 9107 РЮ87022008 Насс 71 тэнцсэн
28 1213 ХГ85041702 Насс 67 тэнцээгүй
29 1228 ЧН75112103 Насс 67 тэнцээгүй
30 1900 РК90030402 Эх баригч 67 тэнцээгүй
31 1901 ЛЮ77062704 Эх баригч 56 тэнцээгүй
32 1902 ИВ91112004 Эх баригч ирээгүй  
33 1903 ВП73051501 Эх баригч 66 тэнцээгүй
34 1904 НМ88092426 Эх баригч ирээгүй  
35 1905 БЮ88052706 Эх баригч 59 тэнцээгүй
36 1906 ЧИ86111568 Эх баригч 86 тэнцсэн
37 2200 УЗ89031309 Эм зүйч 77 тэнцсэн
38 2202 ЙР87033108 Эм зүйч 77 тэнцсэн
39 2203 АЯ88040516 Эм зүйч 80 тэнцсэн
40 2210 ЙЮ75010502 Эм зүйч 72 тэнцсэн
41 2217 ВЮ78010503 Эм зүйч 70 тэнцсэн
42 2218 УМ89092727 Эм зүйч 78 тэнцсэн
43 2219 ТЕ69121884 Эм зүйч 81 тэнцсэн
44 2220 ТЯ87091510 Эм зүйч 76 тэнцсэн
45 2221 ЧИ79082368 Эм зүйч 70 тэнцсэн
46 2222 ЖЭ78091000 Эм зүйч 70 тэнцсэн
47 2224 РЖ77022205 Эм зүйч 73 тэнцсэн
48 2226 ХД85100461 Эм зүйч 73 тэнцсэн
49 2227 ОЕ86120207 Эм зүйч 74 тэнцсэн
50 2228 ЦЖ82121113 Эм зүйч 70 тэнцсэн
51 8128 ЙС93040700 Эм зүйч 76 тэнцсэн
52 8130 ПЖ90112604 Эм зүйч 75 тэнцсэн
53 8140 ШЕ83063004 Эм зүйч 75 тэнцсэн
54 2204 ЧС84111400 Эм зүйч 50 тэнцээгүй
55 2223 ЖЕ86103160 Эм зүйч 41 тэнцээгүй
56 2230 МБ88071801 Эм зүйч 39 тэнцээгүй
57 8131 ЕА92040622 Эм зүйч 32 тэнцээгүй
58 8132 ЦД70062163 Эм зүйч 25 тэнцээгүй
59 8138 МЮ94022602 Эм зүйч 61 тэнцээгүй
60 8139 ХЛ86013104 Эм зүйч 50 тэнцээгүй
61 2201 ШЕ88021029 Эм зүйч ирээгүй  
62 2205 ШЗ85100906 Эм зүйч ирээгүй  
63 2206 СЮ92111504 Эм зүйч ирээгүй  
64 2207 ДА88071402 Эм зүйч ирээгүй  
65 2208 ШЗ63011409 Эм зүйч ирээгүй  
66 2209 ИЛ90030523 Эм зүйч ирээгүй  
67 2211 ЗГ87081325 Эм зүйч ирээгүй  
68 2495 ПЮ83021269 Эм найруулагч 86 тэнцсэн
69 2496 ЗЮ88111729 Эм найруулагч ирээгүй  
70 2497 ПЙ86032288 Эм найруулагч 86 тэнцсэн
71 2498 МН89050862 Эм найруулагч 57 тэнцээгүй
72 2499 ИС82012409 Эм найруулагч ирээгүй  
73 2500 ДЮ82080477 Эм найруулагч 37 тэнцээгүй
74 2501 ПЮ83040461 Эм найруулагч 67 тэнцээгүй
75 2502 ПЮ86010109 Эм найруулагч ирээгүй  
76 2503 УЕ74083166 Эм найруулагч 33 тэнцээгүй
77 2504 ЖЯ77120715 Эм найруулагч ирээгүй  
78 2505 МЛ82030412 Эм найруулагч ирээгүй  
79 2506 НТ74031008 Эм найруулагч ирээгүй  
80 2507 ИЛ88121634 Эм найруулагч ирээгүй  
81 2508 ЧГ82090902 Эм найруулагч 72 тэнцсэн
82 2509 ЙЮ90090804 Эм найруулагч ирээгүй  
83 2510 АС80011103 Эм найруулагч 52 тэнцээгүй
84 2511 ИЛ89090601 Эм найруулагч ирээгүй  
85 2512 ЦЗ80122468 Эм найруулагч ирээгүй  
86 2513 ВИ78091243 Эм найруулагч ирээгүй  
87 2514 ГО85011661 Эм найруулагч 48 тэнцээгүй
88 2515 ХГ84032309 Эм найруулагч ирээгүй  
89 2516 ЛМ90122902 Эм найруулагч 61 тэнцээгүй
90 2517 ДД90060576 Эм найруулагч ирээгүй  
91 2518 ХМ66040602 Эм найруулагч 79 тэнцсэн
92 2519 МФ66092407 Эм найруулагч 83 тэнцсэн
93 2520 МЬ81012104 Эм найруулагч ирээгүй  
94 2521 ЖЭ82032708 Эм найруулагч ирээгүй  
95 2522 ЧЛ76122206 Эм найруулагч 49 тэнцээгүй
96 2523 ВМ67010509 Эм найруулагч 37 тэнцээгүй
97 2524 ЙМ87102606 Эм найруулагч 39 тэнцээгүй
98 2525 ЙЕ86122409 Эм найруулагч 70 тэнцсэн
99 2526 УМ89112229 Эм найруулагч 41 тэнцээгүй
100 2527 ЗП88041104 Эм найруулагч ирээгүй  
101 2528 НГ85102068 Эм найруулагч 60 тэнцээгүй
102 2529 ИБ84101503 Эм найруулагч ирээгүй  
103 2530 ИЕ81052067 Эм найруулагч ирээгүй  
104 2531 ТИ85050906 Эм найруулагч 72 тэнцсэн
105 2532 ЕГ87123006 Эм найруулагч 33 тэнцээгүй
106 2533 НШ89100968 Эм найруулагч ирээгүй  
107 2534 ИС75052000 Эм найруулагч ирээгүй  
108 2535 ОГ84011904 Эм найруулагч ирээгүй  
109 2536 РП80072703 Эм найруулагч 56 тэнцээгүй
110 2600 ГН84011408 Мэс заслын эмч 71 тэнцсэн
111 2601 СЖ71113013 Мэс заслын эмч 44 тэнцээгүй
112 3052 МТ90100700 Бага эмч 71 тэнцсэн
113 3053 ИО89073106 Бага эмч 65 тэнцээгүй
114 3054 УГ65042406 Бага эмч 70 тэнцсэн
115 3055 НБ62092707 Бага эмч ирээгүй  
116 3056 ИЦ74042800 Бага эмч ирээгүй  
117 3057 ОГ67102011 Бага эмч 54 тэнцээгүй
118 3058 ЕУ91030609 Бага эмч 60 тэнцээгүй
119 3059 УС73022243 Бага эмч 52 тэнцээгүй
120 3060 МТ89072404 Бага эмч ирээгүй  
121 3061 ОН75042060 Бага эмч ирээгүй  
122 3062 ЙК88012400 Бага эмч 58 тэнцээгүй
123 3400 ШУ88101783 Дотрын эмч 48 тэнцээгүй
124 3401 УК88061228 Дотрын эмч ирээгүй  
125 3402 УХ88092201 Дотрын эмч 73 тэнцсэн
126 3403 ХЖ87111504 Дотрын эмч 44 тэнцээгүй
127 3404 УХ90081670 Дотрын эмч 49 тэнцээгүй
128 3405 ХЛ82090466 Дотрын эмч 70 тэнцсэн
129 3406 ПЭ89022406 Дотрын эмч ирээгүй  
130 4500 ИЧ92011517 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 84 тэнцсэн
131 4708 ОР92062604 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч ирээгүй  
132 4709 АР94031402 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч ирээгүй  
133 4710 АТ87042907 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч ирээгүй  
134 4711 ФА89071401 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 70 тэнцсэн
135 4950 НЭ89053003 Сүрьеэгийн эмч ирээгүй  
136 1232 ЙЮ76032629 Насс 51 тэнцээгүй
137 1219 ЧН84082204 Насс ирээгүй  
138 1223 УХ91071108 Насс ирээгүй  
139 1225 УЗ89050801 Насс ирээгүй  
140 7308 ФА93082512 Насс ирээгүй  
141 7310 УУ92082819 Насс ирээгүй  
142 7607 ГН91082200 Бага эмч 53 тэнцээгүй
143 7608 ГД93051709 Бага эмч ирээгүй  
144 7844 ПЙ90032370 Уламжлалт анагаахын бага эмч 86 тэнцсэн
145 7845 ЗП95060907 Уламжлалт анагаахын бага эмч 46 тэнцээгүй
146 7846 СЖ96061600 Уламжлалт анагаахын бага эмч 70 тэнцсэн
147 2212 ЧА86050845 Эм зүйч ирээгүй  
148 2213 ЖИ81080923 Эм зүйч ирээгүй  
149 2214 ЕЙ91070400 Эм зүйч ирээгүй  
150 2215 ЕЙ91040312 Эм зүйч ирээгүй  
151 2216 ДД90070809 Эм зүйч ирээгүй  
152 2225 ИЦ87062301 Эм зүйч ирээгүй  
153 2229 ЧИ87040961 Эм зүйч ирээгүй  
154 8129 УД92040167 Эм зүйч ирээгүй  
155 8133 ОЕ94081508 Эм зүйч ирээгүй  
156 8134 РЛ91051609 Эм зүйч ирээгүй  
157 8135 РД94030805 Эм зүйч ирээгүй  
158 8136 АЮ94060805 Эм зүйч ирээгүй  
159 8137 ДМ95052705 Эм зүйч ирээгүй  
160 8320 РЮ89022563 Эм найруулагч 35 тэнцээгүй
161 8321 НЙ95112911 Эм найруулагч 49 тэнцээгүй
162 8322 ДО92120208 Эм найруулагч ирээгүй  
163 8571 УУ91072868 Эх баригч 50 тэнцээгүй
164 8572 НМ88092424 Эх баригч ирээгүй  
165 8573 НР90040261 Эх баригч 70 тэнцсэн
166 8574 НЭ89072905 Эх баригч 56 тэнцээгүй
167 8575 ЗФ88111601 Эх баригч ирээгүй  
168 8576 КВ83121006 Эх баригч 62 тэнцээгүй
169 8577 РГ93062901 Эх баригч ирээгүй  
170 9001 ЙЮ74061609 Бага эмч 72 тэнцсэн
171 9002 ЦБ84060863 Дотрын эмч 70 тэнцсэн
172 9003 ГЭ85012117 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 тэнцсэн
173 9004 ХГ87072800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 тэнцсэн
174 9005 МЗ88061260 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 тэнцсэн
175 9006 ХВ53012866 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 тэнцсэн
176 9007 ИЗ90090101 Бага эмч 72 тэнцсэн
177 9100 МБ90091009 Эм найруулагч 87 тэнцсэн
178 9101 СЮ86111900 Эм найруулагч 86 тэнцсэн
179 9102 НЮ73120103 Эм найруулагч 10 тэнцээгүй
180 9103 ХГ84070415 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 тэнцсэн
181 9104 УС75031607 ЭБЭЭ 72 тэнцсэн
182 9105 БЮ71030109 ЭБЭЭ 70 тэнцсэн
183 9106 АН93052814 Эх баригч 73 тэнцсэн
184 7311 ЧМ87092210 Насс ирээгүй  
185 9108 ЧЛ52050808   75 тэнцсэн
186 9109 ФБ88041962 Эх баригч 70 тэнцсэн