САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-12-28   Дугаар: A/544   Улаанбаатар хот


Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай, хүчингүй болгох тухай





Эрүүл мэндийн сайд                              Д.Сарангэрэл




CLICK HERE TO DOWNLOAD