САЙДЫН ТУШААЛ

Огноо: 2017-11-13   Дугаар: A/417   Улаанбаатар хот


Гадаадын эмнэлэгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай

Эрүүл мэндийн сайд                              Д.Сарангэрэл
CLICK HERE TO DOWNLOAD