Мэдээ:
  • Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар 35 312 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 377 төрөлтөөр буюу 8.7 хувиар буурсан байна. 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 35 536 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 331 хүүхдээр буюу 8.6 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 18 335 буюу 51.6 хувь нь хүү, 17 201 буюу 48.4 хувь нь охин байна. Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 9 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 15 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 36.4-оор буурсан байна. Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 528 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөнд 14.9 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 000 амьд төрөлтөд 5.9-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Улсын хэмжээнд 2017 эхний 6 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 625 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 17.6 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 328 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 6.9-оор буурсан байна. 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар нас баралтын 7 745 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 550 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 4 709 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 3 036 тохиолдол буюу 39.2 хувь эмэгтэй байна. Улсын хэмжээнд 25 төрлийн 26 077 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 85.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 25 235 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 78.7-оор буурсан байна.
ТӨСӨВ, ӨМЧ ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН ШИЙДВЭР
Тушаалын нэр Дугаар Огноо
2017 он
Томилолтоор ажиллах тухай А/56 2017-04-11
Зардал батлах тухай А/68 2017-04-21
Зардал батлах тухай А/69 2017-04-21
Зардал батлах тухай А/70 2017-04-21
Сургалтад оролцуулах тухай А/51 2017-03-29
Сургалт зохион байгуулах тухай А/45 2017-03-17
Сургалт зохион байгуулах тухай А/39 2017-03-15
Сургалтын зардал батлах тухай А/38 2017-03-14
Сургалтад оролцуулах тухай А/37 2017-03-14
Өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/31 2017-03-10
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/22 2017-02-16
Сургалт зохион байгуулах тухай А/16 2017-02-09
Сургалтын зардал батлах тухай Б/03 2017-01-03
Зардал батлах тухай А/09 2017-01-19
Сургалтанд хамруулах тухай А/01 2017-01-02
2016 он
Зардал батлах тухай                            А/01  2016-01-04
Сургалтад оролцуулах тухай                А/03 2016-01-04
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай   А/11 2016-01-25
Сургалтад оролцуулах тухай               А/15 2016-01-29
Сургалтад оролцуулах тухай               А/19 2016-02-08
Ажлын хөлс олгох тухай                     А/36 2016-03-24
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай       А/27 2016-03-04
Сургалтад оролцуулах тухай            А/29 2016-03-11
Зардал батлах тухай А/32 2016-03-16

Гэрээгээр гүйцэтгэх ажил, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

А/34 2016-03-22
Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай А35 2016-02-04
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/39 2016-04-06
Сургалтад оролцуулах тухай А/42 2016-04-08
Зардал батлах тухай  А/46 2016.04.18
Хөдөлмөр алдар тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/47 2016-04-18
Сургалтад оролцуулах тухай   А/52  2016-05-03
Сургалтад оролцуулах тухай А/56 2016-05-05
Бүрэлдэхүүн зардал батлах тухай А/58 2016-05-09
Сургалтад оролцуулах тухай А/62 2016-05-13
Гадаад томилолтоор ажиллуулах тухай А/63  2016-05-16
Хүүхдийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/65 2016-07-08
Шалгалт зохион байгуулах тухай А/67 2016-05-25
Сургалтад оролцуулах тухай А/68 2016-05-27
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/70 2016-06-13
Зардал батлах тухай А/72 2016-06-08
Зардал батлах тухай А/73 2016-06-08
Ээлжийн амралтын олговор олгох тухай А/75 2016-06-08
Сургалтанд оролцуулах тухай А/77 2016-06-09
Шалгалт зохион байгуулах тухай А/81 2016-06-13
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай А/82 2016-06-21
Зардал батлах тухай А/86 2016-06-27
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/96 2016-07-20
Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/102
2016-08-01
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/104 2016-08-05
Ажлын байрны сургалт зохион байгуулах тухай А/105 2016-08-05
Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/106 2016-08-05
Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/109 2016-08-29
Зардал батлах тухай А/114 2016-09-14
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/115 2016-09-16
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/116 2016-09-16
Сургалт зохион байгуулах тухай А/122 2016-09-22
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/125 2016-09-26
Сургалтанд оролцуулах тухай А/128 2016-09-28
Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/133 2016-10-12
Зардал батлах тухай А/134 2016-10-13
Хамтран ажиллах гэрээ З.Зузаан Эмзүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо 1 2016-09-22
Хамтран ажиллах гэрээ 20161018045 2016-10-18
Шалгалт зохион байгуулах тухай
А/139 2016-11-02
Сургалтанд оролцуулах тухай А/142 2016-11-11
Шалгалт зохион байгуулах тухай А/144 2016-11-18
Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/145 2016-11-24
Сургалтын нэр, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын төлбөр батлах тухай А/146 2016-11-24
Зардал батлах тухай А/161 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/162 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/163 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/164 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/165 2016-12-23
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/166 2016-12-27
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/168 2016-12-27
Гэрээний нэр
Дугаар
Огноо
2017 он
Хамтран ажиллах гэрээ 05/09 2017-03-30
Хамгаалалт аюулгүй байдлын гэрээ 20170417007 2017-04-17
Худалдах, худалдан авах гэрээ 20170412006 2017-04-11
Ажил гүйцэтгэх гэрээ 20170418008 2017-04-18
Програм хангамж, компьютерийн ажил үйлчилгээний гэрээ 37 2017-03-13
Даатгалын гэрээ 22С1720000781 2017-03-29
Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ С0/int/170308 2017-03-28
Ажил гүйцэтгэх гэрээ  198-0220 2017-02-20
Нэвтрүүлэг бэлтгэн дамжуулах гэрээ 20170208004 2017-02-08
ЭМХТ-ийн II байрны ээлжийн жижүүр, цэвэрлэгээ, цахилгаан, мужаан засварын үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх тухай 20170101001 2017-01-01
Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 20170124003 2017-01-24
Ест цайз ХХК 20170101002 2017-01-01
2016 он    
Хөлсөөр ажиллах гэрээ Л.Чанцалням С.Солонго
20160201002
16.02.01
Гэрчилгээ хэвлүүлэх гэрээ ҮҮЦаас Д.Түмэнжаргал 20160314030 16.03.14
Сорилын эмхэтгэл хэвлүүлэх Мөнхийн үсэг ХХК Г.Болдбаатар 20160314004 16.03.14
Нрм хэвлүүлэх Арвайбархан ХХК Н.Сүрэнхорлоо 20160317 16.03.17
Шалгалт тохируулга хийх Чоногол трейд ХХК Ө.Эрдэнэбилэг 20160412011 16.04.12
Хамтран ажиллах гэрээ ЭМПАТТС ХХК Ж.Эрдэнэбилэг 20160417012 16.04.17
Гэрээгээр ажил гүйцэтгэх тухай Д.Нарантуяа Л.Оюунчимэг 20160503013 16.05.03
Хөлсөөр ажиллах гэрээ С.Эрдэнэтуяа С.Солонго 20160414014 16.05.14
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Нийслэлийн БТСГазар Ж.Ганболд
20160519024
16.05.19
Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ Эс ТИ ЭКС Ситинет Л.Улаанхүү
20160607018
16.06.07
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ ширээт тал ХХК Б.Дашдаваа
20160623019
16.06.23
Ажил гүйцэтгэх Тэргүүн судлаачид ТББ Л.Ариунаа
20160628020
16.06.28
Ажил гүйцэтгэх гэрээ Тэрнүүн Жинст Ц.Буяннэмэх
20160628021
16.06.28
Хамгаалалт аюулгүй байдлын гэрээ ЕСТ Цайз ХХК Б.Нямсүрэн
20160701022
16.07.01
Ажил гүйцэтгэх гэрээ Шилмэл загвар ХХК
20160701023 16.07.01
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх хэвлэх SP 16044 16.07.19
 Хөлсөөр ажиллах гэрээ Ж.Төмөрбаатар
20160722025
16.07.22
 Гэрээгээр ажил гүйцэтгэх тухай Д.Нарантуяа Л.Оюунчимэг
20160722026
16.07.22
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ 20160725035 16.07.25
 ЭМХТ-ийн гадна дотор засварын ажил 20160729026
16.07.29
Пи Эс Даблью ХХК Ц.Отгонцэцэг 20160801 16.08.01
 Программ хангамж боловсруулах ажлын гэрээ 20160808027
16.08.02
 Ажлын байрны сургалт зохион байгуулах 20160803034 16.08.03
 ЭМХТ-ийн 2-р байрны жижүүр, цахилгаан, мужааны засвар 20160803033 16.08.03
 Хамтын ажиллагааны гэрээ 20160809020 16.08.09
 Худалдах худалдан авах гэрээ 20160831036
16.08.31
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ 20160831037 16.08.31
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ 20160909038 16.09.02
 Орчид ХХК 20160902 16.09.02
 ЗДМ ХХК 16/48 16.09.05
 Гэрчилгээ хэвлүүлэх гэрээ ҮҮЦаас Д.Түмэнжаргал 20160905042 16.09.05
 Хэвлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх Адмон ХХК Р.Энхбат А-ХҮГ-16/69 16.09.05
Хамтран ажиллах гэрээ 20161018045 16.10.18
 ГССҮТ Шалгалт тохируулга
20160809047
16.11.04
Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ Б.Оргил 20161104046 16.11.04
ХУДНЭ Шалгалт тохируулга 20161026049 16.11.04
ЭМ-ийн чанарын менежерүүдийн холбоо Г.Ганчимэг 20161101051 16.11.01
Эйч Инфо програм хөгжүүлэх төслийн программисттай хийсэн гэрээ 20160701121 16.11.21
Үндэсний Үнэт цаас эмийн гэрчилгээ хэвлүүлэх 20161129052 16.11.29
Медпас ХХК шалгалт тохируулга хийх
51 16.12.21
Мэндцэцэн өрхийн эрүүл мэндийн төв- Шалгалт тохируулга
161221 16.12.21

5555