Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 73 884 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3919 төрөлтөөр буюу 5.0 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 74 328 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3866 хүүхдээр буюу 4.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 38 538 буюу 51.8 хувь нь хүү, 35 790 буюу 48.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 20 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 26.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдол буюу 100 000 амьд төрөлтөд 21.7-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1009 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 306 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1244 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.7 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 384 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 15 812 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 369 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9608 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 6204 буюу 39.2 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 28 төрлийн 44 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 144.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 25 363 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 82.9-оор буурсан байна.
Өнөөдөр148
Өчигдөр246
Энэ 7 хоногт7
Нийт1113
ТӨСӨВ, ӨМЧ ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН ШИЙДВЭР
Тушаалын нэр Дугаар Огноо
2017 он
Сургалтын зардал батлах тухай   А/154 2017-08-29
Сургалт зохион байгуулах тухай   А/153 2017-08-29
Сургалт зохион байгуулах тухай   А/152 2017-08-29
Зардал батлах тухай   А/151 2017-08-28
Сургалтанд оролцуулах тухай   А/150 2017-08-28
Сургалт зохион байгуулах тухай   А/143 2017-07-28
Томилолтоор ажиллуудлах тухай   А/141 2017-07-28
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай   А/140 2017-07-28
Гадаад сургалтанд хамруулах тухай   А/139 2017-07-28
Зардал батлах тухай   А/138 2017-07-28
Гадаад сургалтанд хамруулах тухай   А/137 2017-07-27
Зардал гаргах тухай   А/135 2017-07-26
Санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад урамшуулал олгох тухай   А/133 2017-07-20
Зардал гаргах тухай   А/132 2017-07-20
Урамшуулал олгох тухай   А/129 2017-07-06
Зардал батлах тухай   А/127 2017-07-04
Сургалтын зардал батлах тухай   А/122 2017-06-30
Сургалтанд оролцуулах тухай   А/115 2017-06-23
 Томилолтоор ажиллуулах тухай
  А/111
2017-06-22
Сургалтын зардал батлах тухай   А/109 2017-06-22
 Томилолтоор ажиллуулах тухай
  А/106
2017-06-19
 Томилолтоор ажиллуулах тухай
  А/96
2017-06-06
Шалгалт зохион байгуулах тухай   А/95 2017-06-05
Сургалтын зардал батлах тухай   А/93 2017-06-02
Томилолтоор ажиллах тухай   А/89 2017-06-02
Төсөл хэрэгжүүлэх тухай   А/88 2017-05-30
Хүүхдийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай   А/87 2017-05-29
Зардал батлах тухай   А/85 2017-05-24
Зардал батлах тухай   А/81 2017-05-15
Чуулганы зардал батлах тухай   А/80 2017-05-09
Сургалтын зардал батлах тухай   А/79 2017-05-05
Сургалтын зардал батлах тухай   А/78 2017-05-04
Зардал батлах тухай   А/77 2017-05-03
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай   А/76 2017-05-02
Сургалтын зардал батлах тухай   А/63 2017-04-20
Томилолтоор ажиллах тухай А/56 2017-04-11
Зардал батлах тухай А/68 2017-04-21
Зардал батлах тухай А/69 2017-04-21
Зардал батлах тухай А/70 2017-04-21
Сургалтад оролцуулах тухай А/51 2017-03-29
Сургалт зохион байгуулах тухай А/45 2017-03-17
Сургалт зохион байгуулах тухай А/39 2017-03-15
Сургалтын зардал батлах тухай А/38 2017-03-14
Сургалтад оролцуулах тухай А/37 2017-03-14
Өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/31 2017-03-10
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/22 2017-02-16
Сургалт зохион байгуулах тухай А/16 2017-02-09
Сургалтын зардал батлах тухай Б/03 2017-01-03
Зардал батлах тухай А/09 2017-01-19
Сургалтанд хамруулах тухай А/01 2017-01-02
2016 он
Зардал батлах тухай                            А/01  2016-01-04
Сургалтад оролцуулах тухай                А/03 2016-01-04
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай   А/11 2016-01-25
Сургалтад оролцуулах тухай               А/15 2016-01-29
Сургалтад оролцуулах тухай               А/19 2016-02-08
Ажлын хөлс олгох тухай                     А/36 2016-03-24
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай       А/27 2016-03-04
Сургалтад оролцуулах тухай            А/29 2016-03-11
Зардал батлах тухай А/32 2016-03-16

Гэрээгээр гүйцэтгэх ажил, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

  А/34 2016-03-22
Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай А35 2016-02-04
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/39 2016-04-06
Сургалтад оролцуулах тухай А/42 2016-04-08
Зардал батлах тухай  А/46 2016.04.18
Хөдөлмөр алдар тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/47 2016-04-18
Сургалтад оролцуулах тухай   А/52  2016-05-03
Сургалтад оролцуулах тухай А/56 2016-05-05
Бүрэлдэхүүн зардал батлах тухай А/58 2016-05-09
Сургалтад оролцуулах тухай А/62 2016-05-13
Гадаад томилолтоор ажиллуулах тухай А/63  2016-05-16
Хүүхдийн баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/65 2016-07-08
Шалгалт зохион байгуулах тухай А/67 2016-05-25
Сургалтад оролцуулах тухай А/68 2016-05-27
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/70 2016-06-13
Зардал батлах тухай А/72 2016-06-08
Зардал батлах тухай А/73 2016-06-08
Ээлжийн амралтын олговор олгох тухай А/75 2016-06-08
Сургалтанд оролцуулах тухай А/77 2016-06-09
Шалгалт зохион байгуулах тухай А/81 2016-06-13
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай А/82 2016-06-21
Зардал батлах тухай А/86 2016-06-27
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/96 2016-07-20
Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/102
2016-08-01
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/104 2016-08-05
Ажлын байрны сургалт зохион байгуулах тухай А/105 2016-08-05
Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/106 2016-08-05
Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай А/109 2016-08-29
Зардал батлах тухай А/114 2016-09-14
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/115 2016-09-16
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/116 2016-09-16
Сургалт зохион байгуулах тухай А/122 2016-09-22
Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/125 2016-09-26
Сургалтанд оролцуулах тухай А/128 2016-09-28
Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/133 2016-10-12
Зардал батлах тухай А/134 2016-10-13
Хамтран ажиллах гэрээ З.Зузаан Эмзүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо 1 2016-09-22
Хамтран ажиллах гэрээ 20161018045 2016-10-18
Шалгалт зохион байгуулах тухай
А/139 2016-11-02
Сургалтанд оролцуулах тухай А/142 2016-11-11
Шалгалт зохион байгуулах тухай А/144 2016-11-18
Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/145 2016-11-24
Сургалтын нэр, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын төлбөр батлах тухай А/146 2016-11-24
Зардал батлах тухай А/161 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/162 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/163 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/164 2016-12-23
Зардал батлах тухай А/165 2016-12-23
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/166 2016-12-27
Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай А/168 2016-12-27
Гэрээний нэр
Дугаар
Огноо
2017 он
     
Хүн ам сан   78108 2017-07-19
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170705086 2017-07-05
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170606087 2017-06-06
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170606088 2017-06-06
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170630089 2017-06-30
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614090 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170615091 2017-06-15
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170629092 2017-06-29
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170606093 2017-06-06
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614094 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170615095 2017-06-15
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614096 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170616097 2017-06-16
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170616098 2017-06-16
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170617099 2017-06-17
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170615100 2017-06-15
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614101 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614102 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614103 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170616104 2017-06-23
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170617105 2017-06-17
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170616106 2017-06-16
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170614107 2017-06-14
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170615109 2017-06-15
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170616109 2017-06-16
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170615110 2017-06-15
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170705085 2017-07-05
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170705084 2017-07-05
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170705083 2017-07-05
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170705082 2017-07-01
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170705081 2017-07-01
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170606079 2017-06-06
Сургалт зохион байгуулах гэрээ   20170606071 2017-06-06
Хамтран ажиллах гэрээ   20170721114 2017-07-21
Систем хөгжүүлэлт болон ашиглалтын гэрээ   20170721113 2017-07-21
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулга хийх гэрээ   20170628111 2017-06-28
Сургалт зохион байгуулах тухай гэрээ   17/4 2017-08-28
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   00122 2017-09-01
Сургалт зохион байгуулах тухай гэрээ   00120 2017-08-30
Сургалт зохион байгуулах тухай гэрээ   00119 2017-08-30
Барилгын засварын ажлын тоо хэмжээ тогтоох төсөвт өртөг тооцох ажлын гэрээ   05/13 2017-07-27
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   117 2017-04-01
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   711/А 2017-06-12
Сургалт зохион байгуулах тухай   86 2017-03-16
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   98 2017-06-21
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   176 2017-06-02
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606074 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606073 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606076 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606069 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606078 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606072 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20170606075 2017-06-06
Ажил гүйцэтгэх гэрээ
  20170606070 2017-06-06
Хамтран ажиллах гэрээ 05/09 2017-03-30
Хамгаалалт аюулгүй байдлын гэрээ 20170417007 2017-04-17
Худалдах, худалдан авах гэрээ 20170412006 2017-04-11
Ажил гүйцэтгэх гэрээ 20170418008 2017-04-18
Програм хангамж, компьютерийн ажил үйлчилгээний гэрээ 37 2017-03-13
Даатгалын гэрээ 22С1720000781 2017-03-29
Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ С0/int/170308 2017-03-28
Ажил гүйцэтгэх гэрээ  198-0220 2017-02-20
Нэвтрүүлэг бэлтгэн дамжуулах гэрээ 20170208004 2017-02-08
ЭМХТ-ийн II байрны ээлжийн жижүүр, цэвэрлэгээ, цахилгаан, мужаан засварын үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх тухай 20170101001 2017-01-01
Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 20170124003 2017-01-24
Ест цайз ХХК 20170101002 2017-01-01
2016 он    
Хөлсөөр ажиллах гэрээ Л.Чанцалням С.Солонго
20160201002
16.02.01
Гэрчилгээ хэвлүүлэх гэрээ ҮҮЦаас Д.Түмэнжаргал 20160314030 16.03.14
Сорилын эмхэтгэл хэвлүүлэх Мөнхийн үсэг ХХК Г.Болдбаатар 20160314004 16.03.14
Нрм хэвлүүлэх Арвайбархан ХХК Н.Сүрэнхорлоо 20160317 16.03.17
Шалгалт тохируулга хийх Чоногол трейд ХХК Ө.Эрдэнэбилэг 20160412011 16.04.12
Хамтран ажиллах гэрээ ЭМПАТТС ХХК Ж.Эрдэнэбилэг 20160417012 16.04.17
Гэрээгээр ажил гүйцэтгэх тухай Д.Нарантуяа Л.Оюунчимэг 20160503013 16.05.03
Хөлсөөр ажиллах гэрээ С.Эрдэнэтуяа С.Солонго 20160414014 16.05.14
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Нийслэлийн БТСГазар Ж.Ганболд
20160519024
16.05.19
Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ Эс ТИ ЭКС Ситинет Л.Улаанхүү
20160607018
16.06.07
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ ширээт тал ХХК Б.Дашдаваа
20160623019
16.06.23
Ажил гүйцэтгэх Тэргүүн судлаачид ТББ Л.Ариунаа
20160628020
16.06.28
Ажил гүйцэтгэх гэрээ Тэрнүүн Жинст Ц.Буяннэмэх
20160628021
16.06.28
Хамгаалалт аюулгүй байдлын гэрээ ЕСТ Цайз ХХК Б.Нямсүрэн
20160701022
16.07.01
Ажил гүйцэтгэх гэрээ Шилмэл загвар ХХК
20160701023 16.07.01
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх хэвлэх SP 16044 16.07.19
 Хөлсөөр ажиллах гэрээ Ж.Төмөрбаатар
20160722025
16.07.22
 Гэрээгээр ажил гүйцэтгэх тухай Д.Нарантуяа Л.Оюунчимэг
20160722026
16.07.22
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20160725035 16.07.25
 ЭМХТ-ийн гадна дотор засварын ажил   20160729026
16.07.29
Пи Эс Даблью ХХК Ц.Отгонцэцэг 20160801 16.08.01
 Программ хангамж боловсруулах ажлын гэрээ   20160808027
16.08.02
 Ажлын байрны сургалт зохион байгуулах   20160803034 16.08.03
 ЭМХТ-ийн 2-р байрны жижүүр, цахилгаан, мужааны засвар   20160803033 16.08.03
 Хамтын ажиллагааны гэрээ   20160809020 16.08.09
 Худалдах худалдан авах гэрээ   20160831036
16.08.31
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20160831037 16.08.31
 Ажил гүйцэтгэх гэрээ   20160909038 16.09.02
 Орчид ХХК   20160902 16.09.02
 ЗДМ ХХК   16/48 16.09.05
 Гэрчилгээ хэвлүүлэх гэрээ ҮҮЦаас Д.Түмэнжаргал   20160905042 16.09.05
 Хэвлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх Адмон ХХК Р.Энхбат   А-ХҮГ-16/69 16.09.05
Хамтран ажиллах гэрээ   20161018045 16.10.18
 ГССҮТ Шалгалт тохируулга
20160809047
16.11.04
Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ Б.Оргил 20161104046 16.11.04
ХУДНЭ Шалгалт тохируулга 20161026049 16.11.04
ЭМ-ийн чанарын менежерүүдийн холбоо Г.Ганчимэг 20161101051 16.11.01
Эйч Инфо програм хөгжүүлэх төслийн программисттай хийсэн гэрээ 20160701121 16.11.21
Үндэсний Үнэт цаас эмийн гэрчилгээ хэвлүүлэх 20161129052 16.11.29
Медпас ХХК шалгалт тохируулга хийх
51 16.12.21
Мэндцэцэн өрхийн эрүүл мэндийн төв- Шалгалт тохируулга
161221 16.12.21

5555