Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар 18 556 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2014 төрөлтөөр буюу 12.2 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 18 671 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2029 хүүхдээр буюу 12.2 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 9640 буюу 51.6 хувь нь хүү, 9031 буюу 48.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 26.8 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 3.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 281 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 332 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 20 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2018 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 4342 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 445 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 2638 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 1704 буюу 39.2 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 22 төрлийн 9591 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 30.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1948 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.0-оор буурсан байна.
Өнөөдөр71
Өчигдөр344
Энэ 7 хоногт792
Нийт216419
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны дараалал

Үйл ажиллагааны дараалал

  • Улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч аж ахуй нэгж, иргэн нь шалгалт тохируулга хийлгэх эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл болон хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ.
  • Албан бичгээр ирүүлсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийг шалгалт тохируулга хийх ажилтан ангилж, бүртгэнэ.
  • Гүйцэтгэгч нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийх хуваарь гарган үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргаж, хүсэлт гаргагчид хуваарийг хүргэнэ.
  • Хуваарийн дагуу эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг болон тусгай үзүүлэлтэд шалгалт тохируулга хийнэ.
  • Гүйцэтгэгч нь стандартын шаардлага бүрэн хангасан эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид дардас дарж, гэрчилгээ олгоно.
  • Тухайн хүсэлт гаргагчид стандартын шаардлага хангаагүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тухай мэдэгдэл хүргэж, засвар үйлчилгээний зөвлөмж өгнө.
  • Мэдэгдлийн дагуу хүсэлт гаргагч байгууллагын инженер техникийн ажилтан засвар үйлчилгээг хийж, дахин шалгалт тохируулгад хамруулна.
  • Гүйцэтгэгч нь шалгалт тохируулгын ажлын явцад хийсэн протоколыг архивлана.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулгын үйл ажиллагааны тайланг холбогдох дээд шатны болон хяналтын байгууллагад мэдээлнэ.