Мэдээ:
  • Төрөлт:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 112 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3295 төрөлтөөр буюу 5.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 64 515 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3328 хүүхдээр буюу 5.4 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 172 буюу 51.4 хувь нь хүү, 31 343 буюу 48.6 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.3 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 100 000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл:Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 865 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.4 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 16 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл:Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1088 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 54 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт:2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нас баралтын 14 360 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1251 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 8689 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 5671 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин:Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 34 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 107.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2395 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.1-оор буурсан байна.
2014 оны гадаадын мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон тушаалууд
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-11-27 дугаар 407
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-11-03 дугаар 373
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-10-02 дугаар 326
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-09-08 дугаар 301
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-08-25 дугаар 285
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-07-31 дугаар 253
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-07-18 дугаар 242
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-07-07 дугаар 226
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-06-20 дугаар 210
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-05-29 дугаар 179
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-04-24 дугаар 129
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-03-31 дугаар 105
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-03-18 дугаар 85
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-03-04 дугаар 69
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-02-17 дугаар 50
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-01-20 дугаар 19