Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар 57 593 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3206 төрөлтөөр буюу 5.9 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 57 961 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3221 хүүхдээр буюу 5.9 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 846 буюу 51.5 хувь нь хүү, 28 115 буюу 48.5 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.4 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдол буюу 100 000 амьд төрөлтөд 0.5-оор өссөн байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 794 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.7 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 27 тохиолдлоор өссөн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 991 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 55 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Нас баралт: 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар нас баралтын 12 899 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 7829 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 5070 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 26 төрлийн 31 109 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 97.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2716 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 12.7-оор буурсан байна.
2015 оны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн тушаалууд
2015 оны 12-р сарын 31-ны сайдын тушаал дугаар 517
2015 оны 12-р сарын 11-ны сайдын тушаал дугаар 485
2015 оны 12-р сарын 11-ны сайдын тушаал дугаар 484
2015 оны 12-р сарын 03-ны сайдын тушаал дугаар 472
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 450
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 425
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 412
2015 оны 09-р сарын 17-ны сайдын тушаал дугаар 361
2015 оны 09-р сарын 15-ны сайдын тушаал дугаар 357
2015 оны 08-р сарын 26-ны сайдын тушаал дугаар 328
2015 оны 08-р сарын 13-ны сайдын тушаал дугаар 312
2015 оны 08-р сарын 04-ны сайдын тушаал дугаар 294
2015 оны 07-р сарын 20-ны сайдын тушаал дугаар 273
2015 оны 07-р сарын 17-ны сайдын тушаал дугаар 272
2015 оны 06-р сарын 04-ны сайдын тушаал дугаар 221
2015 оны 05-р сарын 21-ны сайдын тушаал дугаар 207
2015 оны 04-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 138
2015 оны 04-р сарын 08-ны сайдын тушаал дугаар 133
2015 оны 2-р сарын 17-ний сайдын тушаал дугаар 63
2015 оны 1-р сарын 30-ний сайдын тушаал дугаар 37