Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 24 913 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 227 төрөлтөөр буюу 0.9 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 075 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 235 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 12 729 буюу 50.8 хувь нь хүү, 12 346 буюу 49.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 19.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 346 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.8 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 411 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.4 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 29 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар нас баралтын 5735 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 3457 тохиолдол буюу 60.3 хувь нь эрэгтэй, 2278 буюу 39.7 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сарын байдлаар 25 төрлийн 14 145 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 43.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 728 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.5-оор нэмэгдсэн байна.
2015 оны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн тушаалууд
2015 оны 12-р сарын 31-ны сайдын тушаал дугаар 517
2015 оны 12-р сарын 11-ны сайдын тушаал дугаар 485
2015 оны 12-р сарын 11-ны сайдын тушаал дугаар 484
2015 оны 12-р сарын 03-ны сайдын тушаал дугаар 472
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 450
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 425
2015 оны 10-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 412
2015 оны 09-р сарын 17-ны сайдын тушаал дугаар 361
2015 оны 09-р сарын 15-ны сайдын тушаал дугаар 357
2015 оны 08-р сарын 26-ны сайдын тушаал дугаар 328
2015 оны 08-р сарын 13-ны сайдын тушаал дугаар 312
2015 оны 08-р сарын 04-ны сайдын тушаал дугаар 294
2015 оны 07-р сарын 20-ны сайдын тушаал дугаар 273
2015 оны 07-р сарын 17-ны сайдын тушаал дугаар 272
2015 оны 06-р сарын 04-ны сайдын тушаал дугаар 221
2015 оны 05-р сарын 21-ны сайдын тушаал дугаар 207
2015 оны 04-р сарын 14-ны сайдын тушаал дугаар 138
2015 оны 04-р сарын 08-ны сайдын тушаал дугаар 133
2015 оны 2-р сарын 17-ний сайдын тушаал дугаар 63
2015 оны 1-р сарын 30-ний сайдын тушаал дугаар 37