Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 18 235 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 321 төрөлтөөр буюу 1.7 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 18 352 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 319 хүүхдээр буюу 1.7 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 9284 буюу 50.6 хувь нь хүү, 9068 буюу 49.4 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.8 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 5.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 268 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 14.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 13 тохиолдолоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 317 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.3 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15 тохиолдолоор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 4304 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 38 тохиолдолоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 2613 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 1691 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сарын байдлаар 23 төрлийн халдварт өвчний 10 155 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 31.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 565 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
Дараах ажлын байранд сонгон шалгаруулалт явуулна

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд дараах ажлын байрнуудад шалгаруулж авна.

1.Тогтолцооны судалгааны албаны дарга 

2. Ресепшин

3.Үйлчлэгч

1.Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Тогтолцооны судалгааны албаны даргын ажлын байранд тавигдах шаардлага


2.Ресепшний ажлын байранд тавигдах шаардлага


3.Үйлчлэгчийн ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

 

 

 

 

 

 

 


Нэг. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий  этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

 

Хоёр: Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх

 Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 203 тоотод 2013 оны 6 дугаар сарын 13-наас 7-р сарын 5-ны хооронд 9.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд Хүний нөөцийн хөгжил, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авч үзнэ. Холбогдох утас: 89994296, 98107832, 91005526, 70128805

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.Үүнд:

- Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1)

- Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 2 хувь

- Монгол улсын иргэний цахим үнэмлэх /нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/

- Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/

-Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

- Ажил байдлын тодорхойлолт

-4*3 -ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

Англи хэлний түвшингийн үнэлгээ тогтоолгохтой холбогдсон бусад мэдээлэл, лавлагаа /Жич: Англи хэлний үзүүлэлт зөвхөн Тогтолцооны судалгааны албаны ажлын байранд хамаатай болохыг анхаарна уу./

Англи хэл дээр сургалт нь явагддаг гадаад улсын их дээд сургууль, коллеж төгссөн, магистр, докторын зэрэг хамгаалсан иргэний дипломыг үндэслэх ба мөн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн иргэний гэрчилгээнд бичигдсэн оноог харгалзан англи хэлний мэдлэгийг үнэлнэ.