Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 73 884 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3919 төрөлтөөр буюу 5.0 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 74 328 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3866 хүүхдээр буюу 4.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 38 538 буюу 51.8 хувь нь хүү, 35 790 буюу 48.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 20 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 26.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдол буюу 100 000 амьд төрөлтөд 21.7-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1009 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 306 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1244 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.7 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 384 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 15 812 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 369 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9608 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 6204 буюу 39.2 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 28 төрлийн 44 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 144.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 25 363 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 82.9-оор буурсан байна.
Өнөөдөр148
Өчигдөр246
Энэ 7 хоногт7
Нийт1113
2017.08.04 Архангай цахим
2017.08.04 Архангай цахим    
4239 АЭ87030600 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
4654 ИЗ89021101 Бага эмч 51 Тэнцээгүй
8012 ГИ93082002 Бага эмч 61 Тэнцээгүй
3697 АЙ92101605 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
3698 АП92031701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
7504 АЮ91111904 Нүүр ам судлалын их эмч 85 Тэнцсэн
4653 АО94011206 Бага эмч 72 Тэнцсэн
3696 АЮ89081875 Сувилагч 67 Тэнцээгүй
6982 АЮ90122489 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн
4653 АГ87052608 Бага эмч 58 Тэнцээгүй
4018 АЯ94061081 Эх баригч 56 Тэнцээгүй
3700 АГ86032306 Сувилагч 82 Тэнцсэн
3699 НШ87071765 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
5344 АР94083006 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
4655 АИ71110701 Бага эмч 55 Тэнцээгүй
4656 АЙ95030307 Бага эмч 59 Тэнцээгүй
4240 АЮ84090461 Эм зүйч 83 Тэнцсэн
5596 АЮ95042705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн
4806 МЭ80122904 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 74 Тэнцсэн
3701 АЙ90100116 Сувилагч 63 Тэнцээгүй