Мэдээ:
  • Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар 41 977 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 629 төрөлтөөр буюу 8.6 хувиар буурсан байна. 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 42 245 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 571 хүүхдээр буюу 8.5 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 21 830 буюу 51.7 хувь нь хүү, 20 415 буюу 48.3 хувь нь охин байна. Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 10 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.7 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 33.0-оор буурсан байна. Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 604 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөнд 14.3 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 амьд төрөлтөд 5.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Улсын хэмжээнд 2017 эхний 7 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 720 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 17.0 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 354 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 6.4-оор буурсан байна. 2017 оны эхний 7 сарын байдлаар нас баралтын 9 024 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 612 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 5 490 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 3 534 тохиолдол буюу 39.2 хувь эмэгтэй байна. Улсын хэмжээнд 25 төрлийн 28 585 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 93.5 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 25 591 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 83.7-оор буурсан байна.
2017.08.04 Архангай цахим
2017.08.04 Архангай цахим    
4239 АЭ87030600 Эм зүйч 70 Тэнцсэн
4654 ИЗ89021101 Бага эмч 51 Тэнцээгүй
8012 ГИ93082002 Бага эмч 61 Тэнцээгүй
3697 АЙ92101605 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
3698 АП92031701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
7504 АЮ91111904 Нүүр ам судлалын их эмч 85 Тэнцсэн
4653 АО94011206 Бага эмч 72 Тэнцсэн
3696 АЮ89081875 Сувилагч 67 Тэнцээгүй
6982 АЮ90122489 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн
4653 АГ87052608 Бага эмч 58 Тэнцээгүй
4018 АЯ94061081 Эх баригч 56 Тэнцээгүй
3700 АГ86032306 Сувилагч 82 Тэнцсэн
3699 НШ87071765 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
5344 АР94083006 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
4655 АИ71110701 Бага эмч 55 Тэнцээгүй
4656 АЙ95030307 Бага эмч 59 Тэнцээгүй
4240 АЮ84090461 Эм зүйч 83 Тэнцсэн
5596 АЮ95042705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн
4806 МЭ80122904 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 74 Тэнцсэн
3701 АЙ90100116 Сувилагч 63 Тэнцээгүй