Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 73 884 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3919 төрөлтөөр буюу 5.0 хувиар буурсан байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 74 328 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3866 хүүхдээр буюу 4.9 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 38 538 буюу 51.8 хувь нь хүү, 35 790 буюу 48.2 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 20 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 26.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тохиолдол буюу 100 000 амьд төрөлтөд 21.7-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 1009 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 306 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 3.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1244 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.7 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 384 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Нас баралт: 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нас баралтын 15 812 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 369 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9608 тохиолдол буюу 60.8 хувь нь эрэгтэй, 6204 буюу 39.2 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 28 төрлийн 44 300 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 144.9 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 25 363 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 82.9-оор буурсан байна.
Өнөөдөр218
Өчигдөр281
Энэ 7 хоногт10
Нийт1967
Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны 2003-2014 оны үр дүнг нэгтгэн гаргалаа.

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны  2003-2014 оны үр дүнг нэгтгэн гаргалаа.

 Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны 2003-2014 оны үр дүнг танилцуулах уулзалт   Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр боллоо.

Энэхүү тайлангаар 2003-2014 оны буюу нийт 12 жилийн Монгол Улсын эрүүл мэндийн зардлын тооцооллын ерөнхий үр дүнг толилуулж байна.

Тайлан нь

  1. эрүүл мэндийн зардлын ерөнхий үзүүлэлт
  2. эрүүл мэндийн зардал: санхүүжилтийн эх үүсвэрээр,
  3. эрүүл мэндийн зардал: эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрлөөр,
  4. эрүүл мэндийн зардал: эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаар,
  5. эрүүл мэндийн зардал: газарзүйн байршлаар,
  6. эрүүл мэндийн зардлын олон улсын харьцуулалт гэсэн 6 бүлэгтэй ба  хэмжээс хоорондын хамаарлыг харуулсан Эрүүл мэндийн зардлын суурь мэдээлэл бий болж байна.

 Энэхүү тооцооллоор Эрүүл мэндийн салбарын зардлыг олон улсад харьцуулах, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын үзүүлэлтүүдийг хэмжих, хянах, бодлого шийдвэр гаргахад ашиглах боломжтой болсон.

 Уулзалтад ЭМХТ-ийн  Ерөнхий захирал Б.Нарантуяа, ДЭМБ-ын суурин төлөөлөгч Сергей Диордица, ДЭМБ-ын зөвлөх Фе Вида Н.Ди-Лиачо нар оролцлоо. Уулзалтаар Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо номыг танилцууллаа.

 

Монгол улсын эрүүл мэндийн зардал 2014 онд 943.8 тэрбум төгрөг байгаа ба ДНБ-ний 4.2%-г эзэлж байна.

Нэг хүнд ногдох зардал 2014 оны байдлаар 318.5 мянган төгрөг буюу 173.9 ам.доллар байна.

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хувьд улсын санхүүжилтийн эх үүсвэр давамгайлж байгаа боловч нийт санхүүжилтэд эзлэх хувь нь буурч, харин хувийн санхүүжилтийн хувь өсөх хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн нийт санхүүжилтэд улсын санхүүжилтийн эзлэх хувь 2003 онд 67.1% байсан бол  2014 онд 61.5%, хувийн санхүүжилт 2003 онд 23.3% байсан бол 2014 онд 35.4% байна.

Эрүүл мэндийн зардлыг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрлөөр авч үзвэл эмчлэн анагаах тусламж, үйлчилгээний зардал хамгийн өндөр буюу 2003 онд эрүүл мэндийн зардлын 63.6%-ийг эзэлж байсан бол 2014 онд 60.1%-г эзэлж байна.

Эрүүл мэндийн зардлыг тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын төрлөөр авч үзвэл, хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлгийн зардал хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа хэдий ч эрүүл мэндийн зардалд эзлэх хувь нь буурах хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл 2003 онд эрүүл мэндийн зардлын 58.9%, 2014 онд 49.7%-ийг эзэлж байна.

Эрүүл мэндийн зардлыг газарзүйн байршлаар авч үзвэл, Улаанбаатар хотын зардал хамгийн өндөр буюу 2003 онд эрүүл мэндийн зардлын 37.8%, 2014 онд 47.5%-ийг эзэлж байгаа ба 2014 оны байдлаар нэг хүнд ногдох зардал 327.7 мянган төгрөг байна.